Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Odluka o jednokratnoj naknadi za novorođeno dijete u 2023. godini

Općina Čitluk donijela je Odluku o jednokratnoj naknadi za novorođeno dijete u 2023. godini. Spomenutom odlukom utvrđeni su uvjeti, način ostvarivanja i novčani iznos naknade koja će se dodjeljivati roditeljima u 2023. godini.

Visina jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete iznosi:
– 200,00 KM za novorođeno dijete;
– 300,00 KM za treće dijete u obitelji;
– 500,00 KM za četvrto dijete u obitelji;
– 1000,00 KM za peto i više novorođeno dijete u obitelji.

Zahtjev za ostvarivanje naknade roditelji koji ispunjavaju uvjete podnositi će putem protokola Općine Čitluk upućen prema Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje, koja je zadužena za provedbu odluke.

Privitak:

Odluka o jednokratnoj naknadi za novorođeno dijete u 2023. godini 

WordPress Video Lightbox