Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Obnovljen krov Gradske sportske dvorane Čitluk

Krovište Gradske sportske dvorane u Čitluku prekriveno je novim limom. Rekonstrukcija krova sportske dvorane realizirana je kroz projekt „Rekonstrukcija krova gradske sportske dvorane Čitluk“, a projekt je financiran iz sredstava Općine Čitluk i sredstava Grant sheme „Poboljšanje dostupnosti i kvalitete javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH“ sa željom da se omogućiti svakodnevno korištenje dvorane u punom kapacitetu.

Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH, kao i Vlada Švicarske, putem Projekta integriranog lokalnog razvoja koji provodi UNDP BiH. Grant shema se realizira u sklopu Financijskog mehanizma za podršku integriranog i održivog lokalnog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nakon provedbe javnog natječaja i postupka odabira najpovoljnije ponude, radove na rekonstrukciji krova obavili su djelatnici Građevinske limarije Filing d.o.o. Ukupna vrijednost izvršenih radova iznosi 136.328,59 KM, od čega financijski doprinos iz grant sheme iznosi 80.000,00 KM, a Općina Čitluk za realizaciju ovog projekta izdvojila je 56.328,59 KM.

Podsjetimo, Federalno ministarstvo financija i Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP), u suradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja (FZZPR) i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOG FBiH) objavilo je poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine na koji je Općina Čitluk aplicirala projekt „Rekonstrukcija krova gradske sportske dvorane Čitluk“.

Projekt Općine Čitluk jedan je od 14 odobrenih projekata od ukupno 63 pristigla projektna prijedloga s područja FBiH. U okviru ovog projekta cijelo krovište površine 1700 m2 prekriveno je novim limom, čime se želi onemogućiti prodor vode u dvoranu te oštećivanje parketa i sportske opreme.

Navedeni radovi nastavak su uređivanja gradske sportske dvorane. U svibnju prošle godine dvorana je dobila novu LED rasvjetu, dok su sportska podloga i unutrašnjost dvorane obnovljeni 2019. godine.

WordPress Video Lightbox