Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Objavljeni javni pozivi braniteljima za pomoć u liječenju i troškove sufinanciranja sahrana pripadnika braniteljske populacije

Ministarstvo za braniteljska pitanja Federacije BiH objavilo je Javni poziv za pomoć u liječenju u 2019. godini, kao i Javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljske populacije.

Za pomoć u liječenju boraca u ovoj godini Federalno ministarstvo za braniteljska pitanja osiguralo je 1,5 milijun KM, a za sufinanciranje troškova dženaza i sahrana pripadnika braniteljske populacije 400.000 KM.

Pravo na ostvarivanje pomoći u liječenju imaju osobe koja pripadaju kategoriji braniteljske populacije (ratni vojni invalidi i članovi njihove uže obitelji, članovi obitelji šehida i poginulih branitelja, demobilizirani branitelji i članovi njihove uže obitelji).

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su težina i priroda bolesti, visina sredstava potrebna za pojedinačno liječenje i hitnost slučaja. Posebne kriterije za raspodjelu donosi federalni ministar a zahtjevi se mogu podnijeti do 31. listopada 2019. godine.

Pravo na pomoć u sufinanciranju troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljske populacije imaju osobe koja pripadaju kategoriji braniteljske populacije a cilj ovog programa je pomoć u sufinanciranju troškova sahrana/dženaza u slučajevima kada nije ostvarena pomoć po istoj osnovi od drugog državnog organa ili institucije ili pravne osobe. Zbog povećanog broja zahtjeva u prošloj godini Federalno ministarstvo je povećalo stavku za sufinanciranje troškova dženaza i sahrana. Zahtjevi po ovom Javnom pozivu podnose se zaključno sa 31.12.2O19. godine.

Sredstva će biti dodjeljivana mjesečno u visini 1/12 raspoloživih proračunski sredstava u tijeku godine, a na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih tijekom 2019. godine u skladu sa Javnim pozivom.

Prijava za dodjelu sredstava podnosi se na obrascima koji se mogu preuzeti na WEB stranici Ministarstva ili u prostorijama pisarnice ovog Ministarstva, kao i u grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, navodi se u objavi Ureda ministra Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata.

Javni poziv i potrebne obrasce možete pronaći OVDJE.

WordPress Video Lightbox