Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima vezano za županijske potpore u 2019. godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K upoznaje poljoprivredne proizvođače kako su u Proračunu HNŽ-K za 2019. godinu, osigurana novčana sredstava za „Poticaji u poljoprivredi“ u iznosu 1.320.000,00 KM.Program potpore u postupku je donošenja. Ministarstvo načelno planira poticati:

Podizanje novih nasada (jabuka, kruška, šljiva, trešnja, višnja, breskva, nektarina, marelica, šipak, smokva, orah, bajam, lješnjak i kivi), Podizanje novih nasada masline, Podizanje novih nasada vinograda, Proizvodnja grožđa-stari nasad, Proizvodnja šljive-stari nasad, Proizvodnja smokve-stari nasad, Proizvodnja šipka-stari nasad, Proizvodnja maslina-stari nasad, Proizvodnja malina-stari nasad, Proizvodnja lubenice, Proizvodnja bijelog luka, Proizvodnja povrća u plastenicima, Proizvodnja presadnica povrća i ljekovitog bilja, Potpora održivosti pčelarske proizvodnje od važnosti za oprašivanje poljoprivrednih kultura – Oprašivači poljoprivrednih kultura – pčelarstvo, Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu, Potpora hranidbe u uzgoju krava prvotelki-rasplodne junice, Potpora hranidbe u uzgoju goveda u sustavu krava-tele, Potpora hranidbe u uzgoju svinja, Subvencija nabave traktora i priključaka za traktore, Subvencija nabave opreme za natapanje, Subvencija nabave nove opreme u govedarstu, kozarstvu – muzilice i miješalice za hranu, Interventnasredstva.

Poljoprivredni proizvođači trebaju do 31.03.2019. godine ažurirati podatke u Registru poljoprivrednih gospodarstava i Registru klijenata koji se vodi u općinskim/gradskim službama. Obzirom da se bliži krajnji rok za prijavu podataka u RPG/RK, sugeriramo poljoprivrednim proizvođačima da izvrše sve potrebne prethodne radnje kako bi mogli aplicirati za županijske novčane potpore. Dakle, do propisanog roka 31.03.2019. godine potrebno je izvršiti ažuriranje i prijaviti eventualne promjene koje moraju biti evidentirane u Registru (RPG/RK).

Napominjemo, kako je klijent (poljoprivredno gospodarstvo) koji se bavi biljnom i/ili animalnom proizvodnjom dužan prijaviti nastale promjene – promjene broja bankovnog računa i banke, promjenu nositelja poljoprivrednog gospodarstva, broja članova gospodarstva, osnovnih podataka (adresa, kontakt telefon, organizacijski oblik i dr.), posjede, korištenje – površine koje se planiraju koristiti i planirane kulture, te brojno stanje stoke/košnica, dokumente u RPG/RK najkasnije do 31.03.2019. godine. Podaci vezani za zemljište prijavljeni u RPG/RK i evidentirani na Listi korištenja (Detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima), kao i podaci vezani za stočni fond prijavljeni u RPG/RK i evidentirani na Listi stoke (Detaljni prikaz stočnog fonda) moraju se slagati sa planiranom poljoprivrednom kulturom, odnosno planiranim brojčanim stanjem stočnog fonda na poljoprivrednom gospodarstvu na terenu. Podaci u RPG/RK moraju imati temelj u priloženoj skeniranoj dokumentaciji za svakog klijenta koja treba biti čitka i vidljiva.

Klijent (poljoprivredno gospodarstvo) upisan u RPG/RK u 2019. godini dužan je imati potpune i točne podatke (osnovne podatke – bankovni račun, banka i dr., članovi, posjedi, korištenje, stoka, dokumenti) i imati temelj u priloženoj skeniranoj dokumentaciji koja treba biti čitka i vidljiva.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE HNŽ-K

WordPress Video Lightbox