Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Obavijest o provođenju ankete na području općine Čitluk

Federalni zavod za statistiku, na temelju Zakona o statistici u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 63/03 i 9/09) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, u razdoblju od 17. do 31. listopada provest će prvi val Ankete o privatnim i poslovnim putovanjima u BiH (APPP) u 2019. godini na području općine Čitluk.

Anketiranje kućanstava na terenu obaviti će anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim kućanstvima na području općine Čitluk.

Anketom APPP 2019 prikupljaju se podaci o višednevnim privatnim i poslovnim putovanjima domaćeg stanovništva, kao i jednodnevnim putovanjima (putovanja bez noćenja) u BiH i u inozemstvu za razdoblje siječanj-rujan 2019. godine.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku. Uporaba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je člancima od 36. do 42. Zakona o statistici FBiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

WordPress Video Lightbox