Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Obavijest o dopuni teksta javnog natječaja za dodjelu novčane pomoći studentima

Javni natječaj za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studentima s područja općine Čitluk u akademskoj 2020./2021. godini, objavljen 5. ožujka 2021. godine, nadopunjen je u točci šest. Točka šest dopunjena je u podtočki 2., koja nakon dopune glasi:

Dokaz da je student: dijete poginulog branitelja (rješenje); invalid ili dijete invalida (rješenje); dijete bez jednog ili oba roditelja (smrtni list roditelja); iz obitelji s četvero djece na redovitom školovanju ili predškolske dobi (rodni listovi i potvrde ustanova o redovitom školovanju); da je dobitnik rektorove ili dekanove nagrade (potvrda).

Dopuna teksta Javnog natječaja odnosi se na traženu dokumentaciju, odnosno na dostavu smrtnog lista roditelja za podnositelje prijave kojima je preminuo jedan ili oba roditelja. U ostalom dijelu objavljeni Javni natječaj ostaje neizmijenjen.

Ukoliko su do sada studenti podnijeli prijavu na Javni natječaja, a na njih se odnosi dopuna Javnog natječaja potrebno je da traženim dokumentom dopune svoju prijavu.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje, telefon broj: 036/640-543.

Dokumenti:
Dopunjeni Javni natječaj
Pravilnik

WordPress Video Lightbox