Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Natječaj za upis učenika u prvi razred SŠ dr. fra Slavka Barbarića

Natječaj za upis redovitih učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2019./2020. godini je raspisan. U ovoj školskoj godini Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića – Čitluk ponudit će učenicima mogućnost upisa u novi smjer Ekonomist – Poslovna informatika, a uz ovaj smjer učenici mogu upisati i ostale zanimanja koje nudi SŠ dr. fra Slavka Barbarića.

Zanimanja u Srednjoj školi dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku:

1. Opća gimnazija
2. Ekonomija i trgovina A – Ekonomist
3. Ekonomist – Poslovna informatika (NOVI SMJER)
4. Ekonomija i trgovina B (prodavač)
5. Ugostiteljstvo i turizam – Hotelijersko turistički tehničar
6. Ugostiteljstvo i turizam C
• Kuhar,
• Konobar
7. STROJARSTVO C
• Automehaničar
• Vodoinstalater

Za upis u srednju školu boduje se opći uspjeh u VI,.VII., VIII. i IX. razredu, ocjene iz nastavnih predmeta koji su važni za određeni smjer iz VIII. i IX. razreda i dodatni bodovi (natjecanje u znanju i športu)

• U gimnazije se mogu upisati učenici koji imaju najmanje 22 boda.
• U tehničke i srodne četverogodišnje škole se mogu upisati učenici koji imaju najmanje 16,5 bodova.
• Za trogodišnje programe ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis.
• Ukoliko dva ili više učenika imaju jednak zbroj bodova, njihovo međusobno rangiranje obavlja se na temelju viših prosječnih ocjena učenika iz iz posebno naznačenih dolje navedenih predmeta.

OPĆA GIMNAZIJA
Za upis boduju se sljedeći nastavni predmeti:
1. Hrvatski jezik
2. Strani jezik
3. Matematika
4. Povijest
5. Zemljopis
6. Opći uspjeh u VI., VII. ,VIII. i IX. razredu

HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR
Za upis boduju se sljedeći nastavni predmeti:
1. Hrvatski jezik
2. Strani jezik
3. Matematika
4. Povijest
5. Zemljopis
6. Opći uspjeh u VI., VII. ,VIII. i IX. razredu

EKONOMIJA I TRGOVINA A – EKONOMIST
Za upis boduju se sljedeći nastavni predmeti:
1. Hrvatski jezik
2. Strani jezik
3. Matematika
4. Povijest
5. Zemljopis
6. Opći uspjeh u VI., VII. ,VIII. i IX. razredu

EKONOMIST – POSLOVNA INFORMATIKA
Za upis boduju se sljedeći nastavni predmeti:
1. Hrvatski jezik
2. Strani jezik
3. Matematika
4. Povijest
5. Zemljopis
6. Opći uspjeh u VI., VII. ,VIII. i IX. razredu

EKONOMIJA I TRGOVINA B – PRODAVAČ
Za upis boduju se sljedeći nastavni predmeti:
1. Hrvatski jezik
2. Strani jezik
3. Matematika
4. Zemljopis
5. Opći uspjeh u VI., VII. ,VIII. i IX. razredu

KUHAR/ KONOBAR
Za upis boduju se sljedeći nastavni predmeti:
1. Hrvatski jezik
2. Strani jezik
3. Kemija
4. Biologija
5. Opći uspjeh u VI., VII. ,VIII. i IX. razredu

STROJARSKA STRUKA -AUTOMEHANIČAR/VODOINSTALATER
Za upis boduju se sljedeći nastavni predmeti:
1. Hrvatski jezik
2. Fizika
3. Matematika
4. Tehnička kultura
5. Opći uspjeh u VI., VII. ,VIII. i IX. razredu

Prijava za upis :
Kandidat prilaže na natječaj za upis:
a) prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi),
b) izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list,
c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
d) uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.), osmom (VIII.), devetom (IX.) razredu za kandidate koji su završili devetogodišnje obrazovanje;
e) Druge relevantne dokumente.

Natječaj možete preuzeti na OVOM LINKU 

WordPress Video Lightbox