Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 7. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 7. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 28. lipnja (ponedjeljak) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 7. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa šeste redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješće o radu za 2020. godinu Dječjeg vrtića Čitluk;

4. Izvješće o radu za 2020. godinu Kulturno – informativnog centra Čitluk;

5. Informacija o radu za 2020. godinu Doma zdravlja Čitluk;

6. Prijedlozi akata o imenovanjima članova tijela upravljanja ustanova kojima je Općina Čitluk osnivač:
a) Školski odbor Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;
b) Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku;
c) Školski odbor Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima;
d) Školski odbor Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku;
e) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čitluk u Čitluku;

7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Kulturno – informativnog centra Čitluk;

8. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

9. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox