Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 34. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 34. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 28. studenog (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 34. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacije o radu:
a) Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;
b) Osnovna škola Čerin u Čerinu;

4. Nacrt Plana Proračuna Općine Čitluk za 2020. godinu;

5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima;

6. Prijedlog odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika/načelnika za klimu i energiju i izradu Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena;

7. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox