Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 32. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 32. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 04. listopada (petak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 32. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacija o radu Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima;

4. Prijedlog odluke o određivanju, organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Čitluk;

5. Informacija o aktivnostima u svezi postupka donošenja izmjena i dopuna Regulacijskog plana „BARE 1“ u Čitluku;

6. Nacrt odluke o komunalnoj naknadi;

7. a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za raspodjelu sredstava ostvarenih uporabom zone posebnog prometnog ustroja iz mjesne zajednice Bijakovići;
b) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za raspodjelu sredstava ostvarenih uporabom zone posebnog prometnog ustroja iz mjesne zajednice Bijakovići;

8. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

9. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

10. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox