Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 28. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 28. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 30. svibnja (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 28. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješće o radu za 2018. godinu Dječjeg vrtića Čitluk;

4. Prijedlog odluke o utemeljenju Lokalnog ekonomskog vijeća općine Čitluk;

5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu dodijele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu;

6. Prijedlog odluke o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć;

7. Prijedlog odluke o mjerilima i cijenama participacije roditelja za usluge Dječjeg vrtića Čitluk;

8. Prijedlog odluke o signaturi akata Općinskog vijeća Čitluk i njegovih stalnih radnih tijela;

9. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čitluk;

10. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

11. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox