Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 25. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 25. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 28. veljače (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 25. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Prijedlog Integrirane strategije razvoja općine Čitluk za razdoblje 2019-2027 godine;

4. Razmatranje akata vezanih za davanje suglasnosti na izmjene i dopune statuta:

– Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;
– Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima;
– Osnovna škola Čerin u Čerinu;
– Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku;

5. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk;

6. Prijedlog odluke o privremenom prestanku obavljanja samostalnih djelatnosti za vrijeme ratnog stanja;

7. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

8. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox