Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 25. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članaka 33. i 56. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk – prečišćeni tekst (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 8/21) predsjednik Općinskog vijeća Čitluk Predrag Smoljan sazvao je 25. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 27. ožujka (ponedjeljak) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 25. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 24. redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Razmatranja izvješća o radu za 2022. godinu:
– Centar za socijalni rad Čitluk;
– Kulturno – informativni centar Čitluk;
– Edukacijsko – rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“ Čitluk;

4. Razmatranje prijedloga akata vezanih za razrješenje i imenovanje člana Školskog odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;

5. Prijedlozi za rješavanje ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

6. Prijedlog odluke o ostvarenju Proračuna Općine Čitluk u 2022. godini;

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju zone posebnog prometnog ustroja i naknade za korištenje lokalnih prometnica u naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica, općina Čitluk;

8. Prijedlog odluke o utemeljenju Jedinstvenog općinskog tijela uprave i stručnih službi općine Čitluk;

9. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox