Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 24. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 24. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 31. siječnja (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 24. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Nacrt Integrirane strategije razvoja općine Čitluk za razdoblje 2019-2027 godine;

4. Izvješće o radu Općinskog vijeće Čitluk za 2018. godinu ;

5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeće Čitluk za 2019. godinu;

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta;

7. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox