Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 23. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 23. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 19. prosinca (srijeda) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 23. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. a) Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk;
b) Informacija o radu direktora Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk;

4. Prijedlog Plana Proračuna općine Čitluk za 2019. godinu;

5. Informacija o radu Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta;

6. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox