Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 22. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 22. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 29. studenog (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 22. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. a) Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk;
b) Informacija o radu direktora Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk;

4. Nacrt Plana Proračuna općine Čitluk za 2019. godinu;

5. a) Prijedlog rješenja o razrješenju članova Školskog odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;
b) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od 2010-2020. godine;

7. Prijedlog odluke o usvajanju Prednacrta Urbanističkog plana „Međugorje – Bijakovići“;

8. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

9. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox