Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 2. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 2. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 15. siječnja (petak) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 2. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Odbora za Izbor i imenovanja Općinskog vijeća Čitluk;

4. a) Prijedlog odluke o privremenom financiranju javnih potreba općine Čitluk za razdoblje siječanj – ožujak 2021. godine;
b) Nacrt Plana Proračuna općine Čitluk za 2021. godinu;

5. Izvješće o radu Općinskog vijeća Čitluk za 2020. godinu;

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko – tehničkih i drugih uvjeta;

7. Razno.

 

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox