Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 17. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 17. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 03. svibnja (četvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 17. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješća o radu za 2017. godinu:
a) Gradska ljekarna Čitluk;
b) Centar za socijalni rad Čitluk;

4. Prijedlog odluke o dodijeli javnih priznanja Općine Čitluk;

5. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

6. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox