Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 16. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članaka 33. i 56. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk – prečišćeni tekst (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 8/21) predsjednik Općinskog vijeća Čitluk Predrag Smoljan sazvao je 16. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 28. ožujka (ponedjeljak) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 16. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa petnaeste redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješće o radu u 2021. godinu Centra za socijalni rad Čitluk;

4. Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja Proračuna Općine Čitluk u 2021. godini;

5. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje 2023. – 2033. godine;

6. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove Edukacijsko – rehabilitacijski centar “SVETI JOSIP RADNIK” Čitluk;
b) Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Privremenog upravnog vijeća Ustanove Edukacijsko – rehabilitacijski centar „SVETI JOSIP RADNIK“ Čitluk;
c) Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove Edukacijsko – rehabilitacijski centar „SVETI JOSIP RADNIK“ Čitluk;

7. Prijedlog zaključka o davanju Suglasnosti na Statut Ustanove Edukacijsko – rehabilitacijski centar „SVETI JOSIP RADNIK“ Čitluk;

8. Prijedlog zaključka kojim se ovlašćuje Općinskog načelnika u svezi potpisivanja ugovora s Fondacijom “OLIMPIJADA SRCA – SVETI JAKOV” iz Italije oko izgradnje zgrade ambulante i hitne pomoći;

9. Prijedlozi za rješavanje ispred Općinske službe za gospodarstvo;

10. Prijedlozi za rješavanje ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove;

11. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox