Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 14. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 14. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 01. veljače (četvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 14. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa trinaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješće o radu Općinskog vijeća Čitluk za 2017. godinu;

4. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Čitluk za 2018. godinu;

5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja predškolske javne ustanove Dječji vrtić Čitluk;

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta;

7. Razmatranje prijedloga vezanih za implementaciju Odluke o uvođenju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa – ekološke pristojbe;

8. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti, promjeni naziva, promjeni adrese sjedišta, promjeni adrese Osnivača Ustanove “Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku”;

9. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

10. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox