Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 12. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Čitluk Predrag Smoljan sazvao je 12. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 29. studenog (ponedjeljak) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 12. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa jedanaeste redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Prijedlog odluke o usvajanju Nacrta Plana Proračuna Općine Čitluk za 2022. godinu;

4. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Čitluk;

5. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

6. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec