Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 11. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Čitluk Predrag Smoljan sazvao je 11. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 25. listopada (ponedjeljak) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 11. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa desete redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo:
– Prijedlog odluke o pristupanju dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Čitluk;
– Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Čitluk;
– Prijedlog odluke o uvjetima i kriterijima potrebnim za raspisivanje natječaja i postupak prosudbe za najpovoljniju ponudu koncesionara na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čitluk;
– Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čitluk);

4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku;

5. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

 

WordPress Video Lightbox