Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Na 34. sjednici OV Čitluk usvojen nacrt proračuna za 2020. godinu

Na danas održanoj 34. sjednici, vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća Čitluk raspravljali su o Nacrtu plana proračuna Općine Čitluk za 2020. godinu. Spomenuti nacrt prezentirao je Pavo Zovko, pomoćnik načelnika iz Službe za financije, a nakon provedene rasprave jednoglasno je usvojen Nacrt plana proračuna Općine Čitluk za 2020. godinu kojim se prihodi, primici i kreditna zaduženja planiraju u iznosu od 9.330.000,00 KM, dok su rashodi i izdaci planirani u iznosu od 9.330.000,00 KM, s proračunskom pričuvom od 10.000,00 KM.

Također jednoglasno na 34. sjednici OV Čitluk usvojen je Prijedlog odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika/načelnika za klimu i energiju i izradu Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena. Usvajanjem ove odluke Općina Čitluk pristupila je Sporazumu gradonačelnika/načelnika za klimu i energiju (SECAP), čime se obavezala da će smanjiti emisiju CO2 za najmanje 40% do 2030. godine u odnosu na usporednu godinu i povećati otpornost na klimatske promjene na svom području.

Općinsko vijeće Čitluk usvajanjem spomenute odluke dalo je ovlast Marinu Radišiću, načelniku općine Čitluk, za pristupanje i potpisivanje Sporazuma čija su načela i obveze prihvaćene usvajanjem odluke, a usvajanjem odluke pokrenut je i postupak izrade Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SECAP) do 2030. godine.

Prof. Adela Škutor, ravnateljica Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića – Čitluk, na današnjoj sjednici informirala je vijećnice i vijećnike o radu čitlučke srednje škole. Na 34. sjednici OV Čitluk vijećnicama i vijećnicima također je prezentirana informacija o radu Osnovne škole Čerin, a spomenutu informaciju o radu prezentirao je prof. Pero Petrušić, ravnatelj OŠ Čerin.

Općinsko vijeće Čitluk na 34. sjednici donijelo je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima.

WordPress Video Lightbox