Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Jednoglasno usvojena odluka o osnivanju Turističke zajednice Općine Čitluk

Pod predsjedanjem Predraga Smoljana, predsjednika Općinskog vijeća Čitluk, danas je, u Hotelu Brotnjo, održana 18. sjednica Općinskog vijeća Čitluk.

Vijećnice i vijećnici na 18. sjednici Općinskog vijeća Čitluk informirani su o radu Doma zdravalja Čitluk. Informaciju o radu Doma zdravlja Čitluk u protekloj 2021. godini prezentirala je dr. Ozana Medić, ravnateljica Doma zdravlja Čitluk. Ravnateljica Medić u informaciji o radu istaknula je organizaciju rada, resurse, pregled pruženih usluga i ostale podatke vezane za rad Doma zdravlja Čitluk.

Govoreći o realiziranim projektima i mjerama za poboljšanje rada, ravnateljica Medić istaknula je pozitivno financijsko poslovanje, kvalitetu mladog kadra, uspješno realizirano donaciju ultrazvučnog uređaja za potrebe Doma zdravlja Čitluk, projekt utopljavanja Doma zdravlja i ostale projekte, dok je kao gorući problem navela dotrajalost vozila Hitne pomoći.

Na današnjoj, 18. sjednici OV Čitluk, vijećnice i vijećnici usvojili su prijedlog odluke o osnivanju Turističke zajednice Općine Čitluk. Ovom odlukom utvrđeno je kako se Turistička zajednica Općine Čitluk osniva radi razvoja turizma i turističke infrastrukture, unapređenja turizma i promocije turizma na području općine u cjelini i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koja pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom. Odluku o osnivanju Turističke zajednice Općine Čitluk obrazlagao je Mario Rozić, tajnik Ureda načelnika i pomoćnik načelnika, koji je u obrazloženju govorio o ciljevima i djelatnosti Turističke zajednice, njezinim tijelima i ostalim odredbama koje su sadržane u odluci o osnivanju.

Nazočne vijećnice i vijećnici osnivanje Turističke zajednice Općine Čitluk ocijenili su kao pozitivan i hvalevrijedan pomak te je odluka o osnivanju usvojena jednoglasno.

Parcela površine 65.520,00 metara četvornih u K.O. Vionica proglašena je lokalitetom posebne namjene na 18. sjednici OV Čitluk, nakon što je ovu odluku obrazložila Vesna Vasilj, pomoćnica načelnika iz Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.. Parcela je smještena uz lokalni put Bijakovići – Vionica. Smjernica za donošenje ove odluke je da navedeni prostor bude racionalno i svrsishodno iskorišten za namjenu koja je prikladna za područje koje se nalazi u blizini međugorskog svetišta. Do donošenja novog Prostornog plana općine Čitluk, odnosno detaljnog plana, usvajanjem odluke zabranjuje se bilo kakva intervencija na području od posebne namjene, a spomenuta parcela ranije je bila predviđena za izgradnju bolnice, na kojoj tadašnji investitor nije ispoštovao obveze vezane za izgradnju objekta.

Nakon usvajanja odluke o utvrđivanju lokaliteta posebne namjene, Ivo Bevanda, tajnik Općinskog vijeća Čitluk, nazočne vijećnice i vijećnike informirao je o Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“ Čitluk koji je donijelo Privremeno upravno vijeće Ustanove, a na koji je resorno ministarstvo dalo suglasnost. Navedeni Pravilnik usvojen je jednoglasno.

Vijećnice i vijećnici OV Čitluk na danas održanoj sjednici diskutirali su o viziji razvoja mjesnih zajednica Općine Čitluk za razdoblje 2022. – 2024. godine. Uvodne napomene za ovu točku dnevnog reda dao je Slaven Markota, koordinator ispred Općine Čitluk za projekt „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“. Markota je ovom prilikom nazočne upoznao s drugom fazom projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, a riječ je o zajedničkom projektu vlada Švicarske i Švedske, koji provodi UNDP BiH, u koji se Općina Čitluk uspješno uključila. Prijedlog odluke o viziji razvoja mjesnih zajednica usvojen je jednoglasno, sve u cilju poboljšanja sudjelovanja žitelja u mjesnoj samoupravi, te bolje suradnje mjesnih zajednica i tijela jedinice lokalne samouprave.

Slaven Markota, također je na današnjoj sjednici informirao vijećnice i vijećnike o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama. Općina Čitluk krajem veljače i početkom ožujka provela je anketu o zadovoljstvu javnim uslugama na području općine Čitluk. Cilj ankete bio je procijeniti zadovoljstvo žitelja općine Čitluk administrativnim i komunalnim uslugama, a anketa je provedena metodom slučajnog uzorka. Spomenuta anketa provedena je u okviru druge faze MEG projekta općinskog okolišnog upravljanja.

Marin Radišić, načelnik općine Čitluk, danas je vijećnicama i vijećnicima prezentirao izvješće o radu u 2021. godini. U svom izvješću načelnik Radišić naveo je realizaciju svih značajnijih projekata koji su realizirani u 2021. godini. Uz detaljan prikaz učinjenog u 2021. godini, načelnik Marin Radišić u drugom dijelu izvješća o radu predočio je izvješća o radu Općinskih službi za upravu.

Također, u izvješću o radu načelnik Radišić osvrnuo se na suradnju Općine Čitluk sa svim ustanovama i institucijama kojima je Općina Čitluk osnivač.

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk usvojeni su svi prijedlozi koje su za današnje zasjedanje pripremile Općinska služba za geodetske i imovinsko pravne poslove i Općinska služba za gospodarstvo, a čije su odredbe obrazlagali pomoćnici načelnika Franimir Pervan i Jasna Karačić.

Fotografije možete pogledati OVDJE.

WordPress Video Lightbox