Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava za projekte za potporu razvoja biljne proizvodnje na području općine Čitluk

Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači s područja općine Čitluk koji su: upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava/Registar klijenata (RPG/RK), imaju prebivalište/sjedište na području općine Čitluk, imaju poljoprivrednu proizvodnju na području HNŽ, da podnesu prijavu i predlože projekte kojim im se poboljšava biljna proizvodnja.

Prijava se podnosi putem obrasca i isti se s traženom dokumentacijom dostavlja u zatvorenoj koverti izravno na protokol u šalter salu Općine Čitluk ili putem pošte na adresu: Općina Čitluk, Trg žrtava Domovinskog rata 1, 88260 Čitluk, s naznakom: „Povjerenstvu za odabir projekata za dodjelu sredstava za potporu razvoja biljne proizvodne“ – NE OTVARATI –
Na temelju pristiglih prijava i dostupnih sredstava, stručno povjerenstvo će sačiniti rang listu temeljem utvrđenih kriterija iz Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za potporu razvoja biljne proizvodnje na području općine Čitluk.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Internet stranici Općine Čitluk www.citluk.ba a najdalje do 10.09.2020. godine.

Dokumenti:
Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava za projekte za potporu razvoja biljne proizvodnje na području općine Čitluk

Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za potporu razvoja biljne proizvodnje na području općine Čitluk

Prijavni obrazac

WordPress Video Lightbox