Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti FBiH

Na osnovu članka 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH«, broj 35/05) i članka 3. Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (»Službene novine Federacije BiH«, broj 58/14 i 89/18), Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine

I

Pozivaju se sva zainteresirane stručna osobe da podnesu prijave za sudjelovanje u radu komisije za vršenje tehničkog pregleda građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa člankom 68. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (»Službene novine Federacije BiH«, broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), i to sljedećih struka:
Arhitektonske,
Građevinske,
Geodetske,
Elektrotehničke,
Strojarske,
Prometne,
Tehnološke,
Zaštite okoliša,
Zaštite na radu,
Zaštite od požara i eksplozije,

II

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe koje imaju VSS iz navedenih struka, najmanje deset godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za oblasti za koje je propisana obaveza polaganja.
Doktori znanosti i magistri iz oblasti za koju se prijavljuju dostavljaju rješenje o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita umjesto uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

III

Uz prijavu sa točnom adresom i brojem telefona (fiksni i mobilni) potrebno je priložiti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

Kratki životopis sa listom referenci, uz obaveznu naznaku uže oblasti za koju se stručna osoba prijavljuje,
Diploma o završenom fakultetu,
Dokaz o radnom iskustvu iz točke II javnog poziva,
Dokaz o položenom stručnom ispitu i/ili dokaz o stjecanju znanstvenog zvanja, kao i dokaz o stručnom osposobljavanju za posebne oblasti predviđenim posebnim propisima.

IV

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz točke III podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informiranja (objavljen u Večernjem listu 1- prosinca 2018. godine), neposredno na protokol Federalnog ministarstva prostornog uređenja ili putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Ulica Marka Marulića 2
71 000 Sarajevo

sa naznakom »Prijava za učešće u radu komisije za tehnički prijem građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije BiH«.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

WordPress Video Lightbox