Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni oglas o izlaganju podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarske općine Selište, Kopčevina i Lipa II

Povjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za KO. Selište, K.O. Kopčevina i K.O. Lipa II, imenovano rješenjem Općinskog vijeća Tomislavgrad, objavilo je javni oglas vezan za navedene katastarske općine. Budući da su u popisnim listama evidentirani nositelji prava osobe i s područja općine Čitluk, javni oglas prenosimo u cijelosti.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOMISLAVGRAD
Povjerenstvo za izlaganje podataka izmjere
i katastarskog klasiranja zemljišta za
K.O. Selište, K.O. Kopčevina i K.O. Lipa II
Tomislavgrad 17.06.2021.
Broj: 05/1-26-12-976/21

 

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina, (“Službeni list SR BIH“, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/16), sukladno članku 92. Zakona o upravnom postupku(«Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 48/99 ), Povjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za K.O. Selište, K.O. Kopčevina i K.O. Lipa II, imenovano rješenjem Općinskog vijeća Tomislavgrad broj: 01-02-697/21 od 06.05.2021.g. objavljuje

J A V N I O G L A S

o izlaganju podataka izmjere i
katastarskog klasiranja zemljišta za katastarske općine Selište, Kopčevina i Lipa II

U općini Tomislavgrad započet će dana 12.07.2021. godine izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta na nekretninama koje se nalaze u katastarskim općinama Selište, Kopčevina i Lipa II.

Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sve osobe koje polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskim općinama Selište, Kopčevina i Lipa II, da su dužni u određeno vrijeme doći u radne prostorije Povjerenstva i dati potrebne podatke o nekretninama i pravima na nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskim općinama Selište, Kopčevina i Lipa II, dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na nekretninama.

Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnik pravne osobe ovlaštenje za zastupanje i ID broj. Za maloljetne osobe trebaju ponijeti izvadak iz matične knjige rođenih s upisanim jedinstvenim matičnim brojem građanina.

Izlaganje će se vršiti u prostorijama Općine Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića 120, u uredu broj 15, svakim radnim danom od 9,00 do 13:00 sati.

Budući da su u popisnim listama evidentirani nositelji prava osobe s područja općina: Ljubuškog, Gruda, Širokog Brijega, Mostara, Posušja, Čitluka i Tomislavgrada, ovaj oglas biti će objavljen na oglasnim pločama i web stranicama svih gore navedenih općina.

 

Predsjednik povjerenstva

Ante Tadić, mag. iur.

WordPress Video Lightbox