Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk

Na temelju članka 20. Odluke o javnim priznanjima Općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 3/10), i članka 2. Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk, koje je donijelo Općinsko vijeće Čitluk pod posl.brojem: 01-06-21/7-19, od 28.02.2019.godine, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk, r a s p i s u j e

 

J A V N I N A T J E Č A J
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE ČITLUK

 

I.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, gospodarska društva, građani, općinska tijela i radna tijela Općine Čitluk, vjerske zajednice, ovlaštena tijela udruga i ustanova sa sjedištem na području općine Čitluk za podnošenje prijedloga za d o d j e l u

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE ČITLUK:

1. Počasni građanin Općine Čitluk
2. Nagrada Općine Čitluk za životno djelo
3. Godišnja nagrada Općine Čitluk
4. Zahvalnica

1. Počasni građanin Općine Čitluk
Počasnim građaninom Općine Čitluk može se proglasiti građane Bosne i Hercegovine i građane stranih država koji su osobito zaslužni za napredak i razvitak, te promicanje ugleda Općine Čitluk, odnosno Općine Čitluk s drugim općinama i gradovima u zemlji i inozemstvu, promicanja vrijednosti demokratskog društva, te za mir i napredak u svijetu.

2. Nagrada Općine Čitluk za životno djelo
Nagrada Općine Čitluk za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje u određenoj oblasti ili u svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu općine Čitluk.

3. Godišnja nagrada Općine Čitluk
Godišnja nagrada Općine Čitluk je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna postignuća i doprinos u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života općine.
Godišnja nagrada dodjeljuje se za iznimna postignuća i doprinos u području: gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma i drugih društvenih djelatnosti.

4. Zahvalnica
Zahvalnica je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama u znak zahvalnosti i odavanje priznanja za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji manjih konkretnih projekata od javnog interesa, za konkretan uspjeh i poduhvat, uspješnu suradnju i druge osobite zasluge, isticanje u humanitarnim i dobrotvornim aktivnostima, kao i za doprinos razvoju i ugledu Općine Čitluk.

II.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja su:

a) za pojedince:
– da se radi o istaknutim pojedincima, koji su svojim kontinuiranim radom iz
pojedinih područja dali izniman doprinos u promicanju Općine Čitluk,
– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna
radnika i stručnjaka, te čestita čovjeka i građanina;
– da se radi o pojedincima koji su svojim djelima, nastupima iskazali veliku
humanost i rad za sveopće dobro, te sudjelovali u spašavanju ljudskih života.

b) za pravne osobe;
– da su ostvarile iznimne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom
gospodarskom i društvenom razvitku Općine Čitluk, te dale doprinos promicanju
njenog ugleda.

III.

Prijedlozi moraju sadržavati podatke o podnositeljima prijedloga, podatke o osobi za koju je podnesen prijedlog, te obrazloženje s dokumentacijom kojom se prijedlog potkrepljuje, imajući u vidu uvjete za dodjelu ovih priznanja, a sve sukladno odredbama Odluke o javnim priznanjima općine Čitluk.

Povjerenstvo zadržava pravo da može predložiti drugu vrstu javnog priznanja u odnosu na podneseni prijedlog, uz suglasnost predlagatelja.

IV.

Rok za podnošenje prijedloga je zaključno s 09. travnja 2019. godine.

V.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

OPĆINA ČITLUK
-Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja
Trg žrtava Domovinskog rata 1.,
88260 ČITLUK
– NE OTVARATI – OTVARA POVJERENSTVO –

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Predrag Smoljan, predsjednik,v.r.

WordPress Video Lightbox