Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Čitluk u K.O. Međugorje usmenim javnim nadmetanjem

Općina Čitluk raspisala je Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Čitluk usmenim javnim nadmetanjem. Dvije katastarske čestice u K.O. Međugorje ukupne su površine 133435 metara kvadratnih, a pravo građenja na predmetnim katastarskim česticama osniva se na razdoblje od 25 godina u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije.

Licitacija će se održati u prostorijama Općinske službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne odnose i katastar zemljišta u srijedu, 26.07.2023. godine u 11 sati.

Privitak

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Čitluk usmenim javnim nadmetanjem

WordPress Video Lightbox