Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Čitluk objavilo je Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Čitluk.

Javnim natječajem propisani su opći i posebni uvjeti koje kandidat treba ispunjavati, potrebna dokumentacija za prijavu i ostale odredbe.

Navedeni javni natječaj bit će objavljen u Službenim novinama FBiH – oglasni dio, dnevnim novinama, web stranici Općine Čitluk i oglasnoj ploči Općine Čitluk, a ostaje otvoren 15 dana od dana objave u Službenim novinama FBiH – oglasni dio.

Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

T U R I S T I Č K A   Z A J E D N I C A   O P Ć I N E   Č I T L U K
– T U R I S T I Č K O   V I J E Ć E –
Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja (Ured načelnika)
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

s naznakom:

„Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Čitluk“
/ N E  O T V A R A T I – O T V A R A   P O V J E R E N S T V O/

Prilog:
Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Čitluk

WordPress Video Lightbox