Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Žalbenog vijeća Općinskog vijeća Čitluk

Raspisan je javni natječaj za izbor i imenovanje tri člana Žalbenog vijeća Općinskog vijeća Čitluk, nakon što je ranijem sazivu ovog tijela istekao mandat.

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja natječaja, a prijave se traženom dokumentacijom podnose se neposredno na protokol u Centru za pružanje usluga građanima Općine Čitluk (šalter sala) ili poštom na adresu:

O P Ć I N A  Č I T L U K
„POVJERENSTVU ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA
ŽALBENOG VIJEĆA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK“
Trg žrtava Domovinskog rata 1., 88260 Čitluk

uz naznaku:
„Prijava na javni natječaj za imenovanje članova
Žalbenog vijeća Općinskog vijeća Čitluk“

Prilog:
Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Žalbenog vijeća Općinskog vijeća Čitluk

WordPress Video Lightbox