Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni natječaj za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata s područja općine Čitluk

Općina Čitluk raspisala je Javni natječaj za dodjelu novčanih pomoći redovitim studentima u akademskoj 2021./2022. godini. Novčana pomoć iznosi 100,00 KM mjesečno za studente koji ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane člancima 2. i 3. Pravilnika o načinu i kriterijima za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata u akademskoj 2021./2022. godini.

Student će ostvariti pravo na novčanu pomoć ukoliko ispunjava sve opće i barem jedan od posebnih uvjeta.

Novčana pomoć će se isplaćivati u jednakim mjesečnim iznosima (10 mjeseci), počevši retroaktivno od 01. studenog 2021. godine do 31. kolovoza 2022. godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine Čitluk: www.citluk.ba.

Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se na adresu:

OPĆINA ČITLUK
Trg žrtava Domovinskog rata 1,
88260 Čitluk
– Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja za dodjelu novčane pomoći studentima u akademskoj 2021./2022. godini – NE OTVARATI –

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje, telefon broj: 036/640-543.

Dokumenti:

Javni natječaj za dodjelu novčanih pomoći određenim kategorijama studentima s područja općine Čitluk u akademskoj 2021./2022. godini

Pravilnik o načinu i kriterijima za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata u akademskoj 2021./2022. godini

WordPress Video Lightbox