Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

HZMO: Obavijest pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane i članovima njihovih obitelji

Odredbe Glave IX Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, u daljnjem tekstu: ZOHBDR) stupaju na snagu 1. siječnja 2019., radi čega se u nastavku mogu preuzeti tiskanice zahtjeva za priznanje/određivanje prava na invalidsku mirovinu i zahtjeva za priznanje prava na obiteljsku mirovinu.

Napomena: prije podnošenja zahtjev je potrebno kompletirati prema prilozima navedenim u tiskanicama zahtjeva.

Zahtjevi za ostvarivanje prava pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji prema ZOHBDR-u podnose se na sljedeći način:
• podnositelji zahtjeva s prebivalištem u Republici Hrvatskoj zahtjeve podnose područnoj službi/uredu Zavoda prema mjestu prebivališta/boravišta, odnosno posljednjeg prebivališta/boravišta u RH
• podnositelji zahtjeva s prebivalištem izvan Republike Hrvatske zahtjeve mogu podnijeti područnoj službi/uredu koja/i je najbliža/i njihovom prebivalištu u inozemstvu.

WordPress Video Lightbox