Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Gradska sportska dvorana u Čitluku dobit će novi krov

Federalno ministarstvo financija i Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP), u suradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja (FZZPR) i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOG FBiH) objavilo je poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) da podnesu prijave za financijsku podršku u sklopu Grant sheme „Poboljšanje dostupnosti i kvalitete javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH“. Korisnici sredstava Grant sheme su jedinice lokalne samouprave u FBiH, samostalno ili u partnerstvu sa drugim (susjednim) jedinicama lokalne samouprave dok su partneri mogli biti javne ustanove, nevladine organizacije i privatni sektor.

Početkom prosinca prošle godine objavljen je javni natječaj, a Općina Čitluk u natječaju je sudjelovala aplicirajući projekt „Rekonstrukcija krova gradske sportske dvorane Čitluk“. Nakon administrativne provjera ispunjenosti uvjeta i tehničke evaluacija projektni prijedlog Općine Čitluk ocijenjen je pozitivno, te je odobren od strane Komisije za evaluaciju projekata.

Projekt Općine Čitluk jedan je od 14 odobrenih projekata od ukupno 63 pristigla projektna prijedloga s područja FBiH. Projektom rekonstrukcije krova GSD planirano je prekrivanje cijelog krovišta površine 1700 m2 novim limom, čime se želi onemogućiti prodor vode u dvoranu i oštećivanje tek obnovljenog parketa i sportske opreme. Također, kroz realizaciju projekta koji će se financirati iz grant sheme i iz sredstava Općine Čitluk želi se omogućiti svakodnevno korištenje dvorane u punom kapacitetu.

Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH, kao i Vlada Švicarske, putem Projekta integriranog lokalnog razvoja koji provodi UNDP BiH. Grant shema se realizira u sklopu Financijskog mehanizma za podršku integriranog i održivog lokalnog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Popis projekata odobrenih za sufinanciranje možete pronaći OVDJE.

WordPress Video Lightbox