Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Fondacija iz Italije uputila pismo namjere za izgradnju zgrade ambulante i hitne pomoći na području Međugorja

U dvorani za sastanke Hotela Brotnjo danas je održana 16. sjednica Općinskog vijeća Čitluk. Na današnjoj sjednici vijećnice i vijećnici usvojili su Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje 2023. – 2033. godine, Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja proračuna Općine Čitluk u 2021. godini, prijedloge odluka i rješenja vezanih za ustanovu Edukacijsko-rehabilitacijski centra “Sveti Josip Radnik” i niz ostalih akata iz nadležnosti ovog predstavničkog tijela.

Na 16. sjednici Općinskog vijeća Čitluk, izvješće o radu u 2021. godinu Centra za socijalni rad Čitluk vijećnicama i vijećnicima prezentirao je Zdenko Markota, ravnatelj Centra. Ravnatelj Markota u izvješću o radu istaknuo je sve aktivnosti Centra u radu s ranjivim skupinama, a nakon prezentacije izvješća i provedene rasprave, izvješće o radu Centa za socijalni rad Čitluk usvojeno je sa sedamnaest glasova za i uz jedan suzdržan glas.

Nakon izvješća o radu Centra za socijalni rad Čitluk, Pavo Zovko, pomoćnik načelnika iz Službe za financije Općine Čitluk, prezentirao je ostvarenje proračuna Općine Čitluk u 2021. godini. Govoreći o ostvarenju proračuna u protekloj godini Zovko je istaknuo kako su rebalansom plana proračuna za 2021. godinu prihodi, primici i zaduženja planirani u iznosu od 10.825.000,00 KM, a u konačnici su ostvareni 95,74% što iznosi 10.364.176,97 KM. S druge strane, rebalansom plana proračuna za 2021. godinu tekući i kapitalni rashodi planirani su u iznosu od 10.825.000,00 KM. U navedenom iznosu 1.400.000,00 KM je na razgraničenju zbog kredita za izgradnju zgrade KIC-a, dok je tekuća pričuva 10.000,00 KM, a ostvarenje je iznosilo 94,71% ili 8.926.584,01 KM.

Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja proračuna u 2021. godini usvojen je jednoglasno, a nakon provedene rasprave jednoglasno je usvojen i prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje 2023. – 2033. godine. Navedeni prijedlog prezentirala je Vesna Vasilj, pomoćnica načelnika iz Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu Općine Čitluk, koja je istaknula kako će Planom biti utvrđeni dugoročni opći i posebni ciljevi i mjere prostornog razvoja sukladno gospodarskim, društvenim i povijesnim razvojem od značaja za općinu Čitluk.

Također, prilikom prezentacije ovog prijedloga odluke istaknuto je da se Plan donosi za razdoblje od deset godina od dana usvajanja prostorno-planskog dokumenta i da je rok za donošenje Plana do 07.11.2023. godine, kada prestaje važenje ranije usvojenog Prostornog plana Općine Čitluk.

Prostorni plan izrađivat će u skladu sa zakonom propisanom procedurom, koja predviđa i uključivanje javnosti, a prostorni planovi jedinica lokalne samouprave moraju biti usklađeni sa planovima višeg reda.

Općinsko vijeće Čitluk na danas održanoj sjednici razmatralo je i jednoglasno usvojilo prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove Edukacijsko – rehabilitacijski centar “Sveti Josip Radnik” Čitluk, prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Privremenog upravnog vijeća Ustanove Edukacijsko – rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“ Čitluk i prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove Edukacijsko – rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“ Čitluk. Uvodne napomene za spomenutu odluku te izmjene i dopune odluka o imenovanju dao Ivo Bevanda, tajnik OV Čitluk, koji je također obrazložio prijedlog zaključka o davanju Suglasnosti na Statut Ustanove Edukacijsko – rehabilitacijski centar “Sveti Josip Radnik” Čitluk.

Općinsko vijeće Čitluk jednoglasno je dalo suglasnost na Statut Ustanove Edukacijsko – rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“ Čitluk, koji je ranije dobio suglasnost i od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ.

Predrag Smoljan, predsjednik OV Čitluk i Marin Radišić, načelnik Općine Čitluk na današnjoj su sjednici upoznali vijećnice i vijećnike s inicijativom Fondacije „Olimpijada srca – Sveti Jakov“ iz Italije za izgradnju zgrade ambulante i hitne pomoći na području Međugorja. Predsjednik Smoljan u svom je izlaganju istaknuo raniju uključenost Fondacije, koja ima sjedište u Međugorju, u brojne humanitarne aktivnosti na području župe Međugorje, dok je načelnik Radišić kazao kako inicijativa postoji duže vrijeme te da je prijedloge i sugestije na idejni projekt dao i Dom zdravlja Čitluk. Inače, zgrada ambulante i hitne pomoći gradila bi se po sličnom modelu kao i objekt edukacijsko-rehabilitacijskog centra u Potpolju te bi bio u vlasništvu Općine Čitluk, koja bi ga na korištenje dala Domu zdravlja Čitluk.

Zaključak kojim Općinsko vijeće Čitluk ovlašćuje Marina Radišića, načelnika Općine Čitluk, da poduzme mjere i radnje vezane za potpisivanje ugovora s Fondacijom, a u svezi Pisma namjere ove fondacije oko izgradnje zgrade ambulante i hitne pomoći na području Međugorja, usvojen je jednoglasno.

Na 16. sjednici OV Čitluk usvojeni su prijedlozi za rješavanje koje su za današnju sjednicu pripremile Služba za gospodarstvo i Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove.

WordPress Video Lightbox