Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Brošura na temu „Stećci u Brotnju“

U okviru projekta „Upoznaj svoj zavičaj“ udruga RESPEKT tiskala je prigodnu brošuru na temu „Stećci u Brotnju“. U njoj se između ostaloga nalaze korisne informacije o lokalitetima stećaka u Brotnju kao i vrstama koje su zastupljene na ovim prostorima.

Na području čitlučke općine, prema posljednjim istraživanjima, zabilježena je ukupno 61 lokacija sa 796 stećaka. Najviše ih je u Vionici, i to osam. Više od 50 stećaka zabilježeno je u samo pet naselja, i to: Čitluku (78), Krehinu Gracu (157), Služnju (66), Velikom Ograđeniku (58) te najviše u Vionici (171).

WordPress Video Lightbox