Op?inski projekti

Asfaltirana prometnica u naselju Bara?i

Ispis

bara?iRadovi na asfaltiranju neto manje od 500 metara duge prometnice u me?ugorskom naselju Bara?i zavreni su ju?er. Nakon to su obavljene sve potrebne predradnje ju?er je zavreno i asfaltiranje prometnice koja se na svom po?etku i kraju spaja sa regionalnom cestom R-425-a Trome?a ?apljina.

Više...
 

FOTO: Zapo?ela izgradnja krunog toka na Trome?i

Ispis

trome?aJu?er su zapo?eli radovi na izgradnji krunog toka na Trome?i. Gradnju krunog toka na jednom od najprometnijih raskrija u BiH financira Ministarstvo prometa i veza HN, a izvo?a? radova je KTM Brina d.o.o. Posuje.

Više...
 

FOTO: Dopremljeno novo vozilo za prikupljanje i odvoz otpada

Ispis

otpadSukladno sporazumu o podrci za unaprje?enje upravljanja ?vrstim otpadom kojeg je Op?ina ?itluk u prosincu 2012. godine potpisala sa vedskom me?unarodnom agencijom za obnovu i razvoj (SIDA) u ?itluk je dopremljeno specijalizirano vozilo za prikupljanje i odvoz otpada.

Više...
 

Bijakovi?i: U tijeku sanacija lokalne prometnice

Ispis

sanacijaU Bijakovi?ima je u tijeku sanacija kolnika lokalne prometnice. Djelatnici poduze?a Tempo Vranica iz Mostara obavljaju radove na sanaciji ote?enog kolnika na dionici dugoj priblino 500 metara. Ugovor o izvo?enju radova s poduze?em Tempo Vranica d.d. Mostar potpisan je 16. listopada 2013. godine. Spomenutim ugovorom odre?eno je da nadzor radova obavlja JP Broting iz ?itluka.

Više...
 

FOTO: Zapo?ela izgradnja glavnog kanalizacijskog kolektora u dijelu Blizanaca

Ispis

blizanciRadnici Eccon-inenjeringa iz ?apljine u listopadu su zapo?eli radove na izgradnji glavnog kanalizacijskog kolektora u dijelu mjesne zajednice Blizanaci. Glavni kanalizacijski kolektor gradi se uz regionalnu cestu R-425 na trasi od 550 metara i prakti?no je nastavak kanalizacijskog sustava op?ine ?itluk koji je izgra?en prije vie od deset godina.

Više...
 

Zapo?ela realizacija sporazuma o podrci za unaprje?enje upravljanja ?vrstim otpadom

Ispis

kontejneriDopremanjem 165 kontejnera za prikupljanje otpada u krug pro?ista?a u Potpolju u subotu je zapo?ela realizacija sporazuma kojega su u prosincu prole godine potpisali na?elnik op?ine ?itluk Ivo Jerki? i predstavnik vedske me?unarodne agencije za obnovu i razvoj (SIDA) Pelle Persson.

Više...
 

Bro?anska ulica dobila potpuno novi izgled

Ispis

Nakon zamjene vodovodnih cijevi i postavljanja rasvjetnih stupova Bro?anska ulica dobila je i novi asfalt. Rekonstrukcija Bro?anske ulice zapo?ela je zamjenom starih, ve? dotrajalih vodovodnih cijevi. Zamjena vodovodnih cijevi vrena je na dionici od 750 metara, a na mjesto plasti?nih cijevi postavljenih krajem 80-ih godina prolog stolje?a postavljene su mnogo otpornije cijevi od nehr?aju?eg ?elika.

Više...
 

?etrnaest zainteresiranih ponu?a?a za projekt vrijedan priblino 2 milijuna KM

Ispis
javna nabava U provedbi otvorenog postupka javne nabave za odabir ponuditelja za izvo?enje radova za izgradnju kanalizacijskog kolektora i tla?nog kanalizacijskog cjevovoda za Me?ugorje i Bijakovi?e Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave zaprimilo je 14 ponuda.
Više...
 

Predstavljen glavni projekt krunog toka kod Pote u Me?ugorju

Ispis
kruni tokSlaven Pavlovi?, projektant krunog toka i Berislav Crnjac, direktor poduze?a Integra d.o.o. Mostar predstavili su danas u slubenim prostorijama Op?ine ?itluk glavni projekt za rekonstrukciju raskrija na krianju pravaca Trome?a-krak za ?itluk-crkva-obilaznica u kruni tok koje je ovo konzultantsko poduze?e specijalizirano za projektiranje i nadzor u niskogradnji izradilo za Op?inu ?itluk.
Više...
 

Zapo?elo postavljanje rasvjetnih stupova u dvije ?itlu?ke ulice

Ispis
rasvjetaU dvije ?itlu?ke ulice, u ulici Stjepana Radi?a i u Bro?anskoj ulici, danas je zapo?elo postavljanje rasvjetnih stupova. Ve? smo ranije pisali kako se u Bro?anskoj ulici izvode radovi na zamjeni dotrajalih plasti?nih vodovodnih cijevi novim ?eli?nim cijevima od 40 bara, a danas je u istoj ulici zapo?elo i postavljenje rasvjetnih stupova.
Više...
 

Otvoreno vanjsko igralite Srednje kole dr. fra Slavka Barbari?a

Ispis
otvorenjeVanjsko igralite Srednje kole dr. fra Slavka Barbari?a iz ?itluka danas je sve?ano otvoreno i blagoslovljeno u sklopu programa obiljeavanja Dana op?ine ?itluk. Radovi na izgradnji igralita uz ?itlu?ki ljepoticu zapo?eli su u rujnu 2012. godine, a danas je na igralitu odigrana i prva utakmica.
Više...
 
Stranica 5 od 7

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537