Op?inski projekti

Zavren jo jedan infrastrukturni projekt u MZ Sluanj

Ispis

sluanj Po?etkom lipnja u MZ Sluanj asfaltirana je 400 metara duga prometnica koja dio Slunja s dvadesetak obiteljskih ku?a spaja s regionalnom cestom iroki Brijeg Trome?a Trebiat. Prilikom realizacije ovog projekta najavljena je realizacija jo nekih infrastrukturnih projekata u ovoj mjesnoj zajednici, od kojih je jedan uspjeno zavren ju?er.

Više...
 

Prilaze i kruni tok na Trome?i osvjetljavat ?e LED rasvjeta

Ispis

trome?aRadovi na ure?enju krunog toka na Trome?i uistinu su u zavrnoj fazi. Nakon to su djelatnici KTM Brina d.o.o. Posuje zavrili asfaltiranje krunog toka i nakon to su zavreni ostali gra?evinski radovi, uslijedilo je postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije. Postavljenjem velikih tabla sa smjerokazima Ministarstvo prometa i veza HN zavrilo je svoj dio posla na krunom toku na Trome?i, prilikom ?ije su se izgradnje sve podzemne instalacije morale izmjestiti i raditi nanovo i prilikom ?ije izgradnje je izgra?en potpuno novi sustav odvodnje oborinskih voda s pro?ista?em.

Više...
 

Pripreme za koncert: Novi prostrani parking spreman za prijem vozila

Ispis

pripremeJedanaestog kolovoza u Donjoj Blatnici biti ?e odran veliki humanitarni 'Koncert ljubavi za vie radosti' koji sa svojim Blatni?anima organizira Mate Buli?. Tre?u godinu zaredom plato ispred crkve sv. Franje pohodit ?e poklonici nekih od ponajve?ih zvijezda hrvatske glazbene scene, a o?ekivanja su kako ?e broj posjetitelja ove godine premaiti brojku sa prologodinjeg humanitarna koncerta odranog na istom mjestu.

Više...
 

Asfaltiran put do ar?eva groblja

Ispis

ar?evoDjelatnici poduze?a za izgradnju cesta Putovi - Grude asfaltirali su danas 200 metara puta do ar?eva groblja u Donjem Velikom Ogra?eniku. Projekt asfaltiranja puta do groblja realiziran je u suradnji Op?ine ?itluk, JP Broting i mjetana D.V. Ogra?enika koji posjeduju grobnice u spomenutom groblju, a vrijednost cjelokupne investicije procjenjuje se na oko 20.000,00 KM.

Više...
 

Potpisan ugovor za obavljanje radova na ozna?avanju ulica i trgova

Ispis

potpisivanjeNakon to je sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama provedena procedura izbora izvo?a?a za obavljanje radova na projektu ozna?avanja ulica i trgova nazivima i zgrada brojevima te izradu adresnog registra za dio teritorija op?ine ?itluk, danas je izme?u Op?ine ?itluk i poduze?a Geometrika d.o.o. Grude potpisan ugovor za obavljanje radova.

Više...
 

FOTO: Po?elo asfaltiranje krunog toka na Trome?i

Ispis

trome?aDjelatnici gra?evinskog poduze?a KTM Brina Posuje zapo?eli su s asfaltiranjem pristupnih krakova krunog toka na Trome?i. Radovi na asfaltiranju prvog sloja debljine osam centimetara zapo?eli su danas, a Ivica Bonjak iz poduze?a KTM Brina kazao nam je kako ?e se prvo asfaltirati krak krunog toka iz smjera irokog Brijega do samog krunog toka.

Više...
 

Asfaltirana cesta u dijelu Slunja

Ispis

sluanjNakon obavljenih pripremnih radova u petak je zavreno asfaltiranje ceste u ?itlu?kom naselju Sluanj. Polaganje asfaltnog sloja u ulici s dvadesetak obiteljskih ku?a zapo?elo je po?etkom travnja, no zbog kvara na asfaltnoj bazi i dijelom zbog loih vremenskih uvjeta asfaltiranje ulice zavreno je u proli petak.

Više...
 

Bare:Proiren most preko potoka Luko?

Ispis

mostU suradnji Op?ine ?itluk, Javnog poduze?a Broting d.o.o. i mjetana proiren je armirano - betonski most na potoku Luko?. Prije radova na proirenju most na lokalitetu Bare bio je irok svega dva i pol metra, te je kao taka predstavljao opasnost za sve sudionike u prometu.

Više...
 

MZ Kru?evi?i: Postavljena javna rasvjeta na dionici dugoj 2000 metara

Ispis

kru?evi?iMjetani mjesne zajednice Kru?evi?i i Op?ina ?itluk zajedni?ki su realizirali projekt postavljanja javne rasvjete u Kru?evi?ima na dionici dugoj 2000 metara. U realizaciju projekta u sklopu kojeg je postavljeno 56 rasvjetnih tijela i stupova utroeno je 11.641,94 KM, a navedeni iznos bi vjerojatno bio i tri puta ve?i da mjetani spremni na samoorganizaciju, pored nabave neophodnog materijala, najve?i dio ostalih poslova nisu obavili sami.

Više...
 

Ure?en poljski put u sreditu bro?anskog vinogorja

Ispis

radoviTijekom proteklih dana u sreditu bro?anskog vinogorja ure?en je poljski put probijen sada ve? davne 1975. godine. Poljski put u MZ Gornji Ogra?enici slui mjetanima za pristup vinogradima, koji se na ovom podru?ju prostiru na 80 hektara, ali tako?er vodi do starog groblja unjar.

Više...
 

Novoizgra?ena cesta Potpolje-Me?ugorje privremeno putena u promet

Ispis

prometna infrastrukturaNovoizgra?ena prometnica od Potpolja do Me?ugorja, ?iju su gradnju financirali Op?ina ?itluk i Ministarstvo prometa i veza iz namjenskih sredstava GSM licenci za 2008. i 2009., ju?er je privremeno putena u promet kako bi se prometno rasteretilo raskrije Trome?a na kojemu se gradi kruni tok. Proteklih dana na cesti je postavljena horizontalna signalizacija a postavljeni su i znakovi s ograni?enjem brzine, kao i znakovi koji voza?e upozoravaju da je cesta u izgradnji.

Više...
 
Stranica 4 od 7

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537