Op?inski projekti

Otvorene prostorije Op?inskog suda ?itluk

Ispis

otvaranje sudaNakon temeljite obnove, adaptacije prostora za potrebe Op?inskog suda i djelomi?nog opremanja, danas su sve?anim presijecanjem vrpce otvorene prostorije Op?inskog suda ?itluk i prostorije Zemljino-knjinog ureda koji po?inje s radom u novoobnovljenoj zgradi.

Više...
 

Predsjednik Vlade HN obiao Osnovnu kolu fra Didaka Bunti?a

Ispis

obilazakPredsjednik Vlade HN dr.sc. Nevenko Herceg sa suradnicima u pratnji ?elnih ljudi Op?ine ?itluk obiao je danas Osnovnu kolu fra Didaka Bunti?a u ?itluku, te se u razgovoru s ravnateljem O fra Didaka Bunti?a Marinom Kapulorom uvjerio u dinamiku izvo?enja radova na pove?anju energetske u?inkovitosti ?itlu?ke osnovne kole.

Više...
 

Radovi na poboljanju prometne infrastrukture zavreni ili su pred zavretkom na nekoliko lokacija

Ispis

radoviProjekt rekonstrukcije lokalne ceste u Blizancima koja od spajanja sa regionalnom cestom R-425 slui za pristup dijelovima naseljenih mjesta Blizanci i Krehin Gradac i koja vodi do upne crkve na Gradini zajedni?ki realiziraju Op?ina ?itluk, Vlada Federacije BiH i Vlada HN. Prva faza projekta zavrena je asfaltiranjem 200 metara ceste ?ija je irina 5 metara, a nakon asfaltiranja ceste na spoju s R-425 uskoro ?e uslijediti zavretak radova i na preostaloj dionici od 700 metara na kojoj su pripremni radovi u tijeku.

Više...
 

Izra?iva?i plana prezentirali prostornu osnovu za Urbanisti?ki plan Me?ugorje Bijakovi?i

Ispis
prostorna osnova

Direktor poduze?a Ecoplan iz Mostar Boro Pulji? i dipl. in. arh. Nada Komadina, oboje ispred izra?iva?a plana, prezentirali su prostornu osnovu za Urbanisti?ki plan Me?ugorje Bijakovi?i predsjedniku Savjeta Urbanisti?kog plana Me?ugorje Bijakovi?i Marinu Barbari?u, nazo?nim ?lanovima Savjeta Urbanisti?kog plana Me?ugorje Bijakovi?i, na?elniku op?ine ?itluk Ivi Jerki?u i njegovim suradnicima iz op?inskih slubi na prezentaciji odranoj u petak u Uredu na?elnika op?ine ?itluk.

Više...
 

LED rasvjeta postavljena u ?itlu?kom parku Podadvor

Ispis

podadvorJavno poduze?e Bro?anac postoje?a rasvjetna tijela u parku Podadvor, koja su kao i ostali inventar ?esto bila na meti neodgovornih vandala, zamijenilo je novim LED rasvjetnim tijelima. LED rasvjetna tijela postavljena su na nove stupove s kojih je sada etnica od Spomen kria poginulim braniteljima Brotnja do upne crkve Krista Kralja osvijetljena rasvjetom koja je znatno ekonomi?nija u pogledu potronje elektri?ne energije.

Više...
 

Potpisan ugovor za rekonstrukciju lokalne ceste u Blizancima

Ispis

ugovorNa?elnik op?ine ?itluk Ivo Jerki? i direktor KTM Brina d.o.o. Posuje Tomislav Mari? potpisali su ju?er u ?itluku ugovor o izvo?enju radova na rekonstrukciji lokalne ceste u Blizancima. Rije? je o lokalnoj prometnici koja se spaja na regionalnu cestu R-425, a predmetnim ugovorom dogovorena je rekonstrukcija ceste od spoja na regionalnu cestu do upne crkve na Gradini.

Više...
 

Foto: Instalirano sedam novih protupoarnih hidranata na podru?ju op?ine ?itluk

Ispis
hidrantiOp?inska sluba za Civilnu zatitu s ciljem to bolje pripreme za protupoarnu sezonu predloila je op?inskom na?elniku da iz sredstava za zatitu i spaavanje odobri projekt izgradnje protupoarnih hidranata na podru?ju op?ine ?itluk, to je od strane na?elnika i prihva?eno. Tako je u proteklih nekoliko mjeseci, od planiranih 12 instalirano 7 hidranata, i to u Gornjoj Blatnici, Gornjem Velikom Ogra?eniku, Dragi?ini, Slunju, Me?ugorju, Krehin Gracu i u Dobrom Selu. Ranije je protupoarni hidrant instaliran i u ?ali?ima.
Više...
 

FOTO: Otvorena novoobnovljena sportska dvorana O ?erin

Ispis

dvorana ?erin Projekt opsene rekonstrukcije sportske dvorane Osnovne kole ?erin uspjeno je zavren. Sportska dvorana koja ?e nakon obnove ?erinskim osnovcima osigurati kvalitetne uvijete za izvo?enje nastave tjelesne kulture, ali i za treninge sportskih klubova koji u ?erinu imaju svoje podrunice sino? je otvorena na sve?an na?in i blagoslovljena. Temeljita rekonstrukcija dvorane i adaptacija prostora projekt je koji su zajedni?ki realizirali Op?ina ?itluk i Vlada HN pa su sino? na?elnik op?ine ?itluk Ivo Jerki? i zamjenik predsjedatelja Skuptine HN Tomislav Martinovi? na sve?anosti otvaranja novoobnovljene dvorane presjekli vrpcu, nakon ?ega je uslijedio blagoslov dvorane i opsean program proslave koji je okon?an predstavljanjem slikovnice Fra Slavko Barbari? Pri?a o ?ovjeku ogromnog srca.

Više...
 

Rekonstrukcija sportske dvorane O ?erin pred zavretkom

Ispis

?erinOpsena rekonstrukcija sportske dvorane Osnovne kole ?erin zapo?ela je po?etkom godine a radovi na obnovi i adaptaciji prostora trebali bi biti zavreni u sljede?ih mjesec dana. Projekt obnove sportske dvorane u iznosu od 120.000 KM financira Vlada HN pa su nakon posjeta gradilitu Op?inskog suda u ?itluk dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HN, Tomislav Martinovi?, dopredsjedaju?i Skuptine i Stjepan Krasi?, ministar prometa i veza HN, u pratnji na?elnika op?ine ?itluk Ive Jerki?a i predsjednika Op?inskog vije?a ?itluk Marina Radii?a danas posjetili i Osnovnu kolu ?erin.

Više...
 

Predsjednik Vlade HN sa suradnicima obiao gradilite Op?inskog suda ?itluk

Ispis

sudIzaslanstvo Vlade Hercegova?ko-neretvanske upanije na ?elu s predsjednikom dr. sc. Nevenkom Hercegom boravilo je danas u radnom posjetu op?ini ?itluk. Glavna tema razgovora ?elnih ljudi Vlade HN i Op?ine ?itluk bili su projekti koji se realiziraju u suradnji Vlade i Op?ine, kao i projekti koji su planirani za budu?e razdoblje.

Više...
 

Sanacija i dogradnja javne rasvjete, postavljena nova LED rasvjetna tijela

Ispis

rasvjetaU sklopu projekta sanacije i dogradnje javne rasvjete ovih je dana realiziran projekt kojim je obuhva?eno postavljanje javne rasvjete na nedavno rekonstruiranom pristupnom putu do parkinga crkve sv. Jakova u Me?ugorju, dovretak javne rasvjete na krunom toku i dijelu staze prema Osnovnoj koli Bijakovi?i.

Više...
 
Stranica 2 od 7

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537