Sjednice op?inskog vije?a

Najavljujemo 20. sjednicu OV ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 20. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 31. srpnja (srijeda) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 19. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

sjednicaDanas je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra odrana 19. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Vije?nici Op?inskog vije?a ?itluk danas su tako usvojili niz akata, od kojih svakako valja izdvojiti usvajanje Prijedloga odluke o utvr?ivanju platnih razreda i koeficijenata za pla?e, dodataka na pla?u i naknada pla?e izabranih dunosnika, nositelja izvrnih dunosti i savjetnika, dravnih slubenika i namjetenika op?ine ?itluk.

Više...
 

Najavljujemo 19. sjednicu OV ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 19. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 18. lipnja (srijeda) u 13 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

OV ?itluk usvojilo odluku o smanjenju ekoloke pristojbe

Ispis

vije?eVije?nici Op?inskog vije?a ?itluk usvojili su na ju?eranjoj 18. redovitoj sjednici Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvo?enju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa ekoloke pristojbe i niz drugih akata, dok odluka kojom bi se utvrdili platni razred i koeficijenti za pla?e, dodatci na pla?u i naknade pla?e izabranih dunosnika, nositelja izvrnih dunosti i savjetnika, dravnih slubenika i namjetenika op?ine ?itluk ponovno nije dobila potreban broj glasova za usvajanje.

Više...
 

Najavljujemo 18. redovitu sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 18. redovitu sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 05. lipnja (?etvrtak) u 13 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Vije?nici usvojili odluku o dodjeli javnih priznanja Op?ine ?itluk

Ispis

ov ?itlukNa ju?er odranoj sedamnaestoj redovitoj sjednici Op?inskog vije?a ?itluk Prijedlog odluke o utvr?ivanju platnih razreda i koeficijenata za pla?e, dodataka na pla?u i naknada pla?e izabranih dunosnika, nositelja izvrnih dunosti i savjetnika, dravnih slubenika i namjetenika op?ine ?itluk nije dobio potreban broj glasova za usvajanje, a od usvojenih akata svakako valja izdvojiti Odluku o dodjeli javnih priznanja Op?ine ?itluk kojom se ove godine zaslunim pojedincima dodjeljuju Nagrada Op?ine ?itluk za ivotno djelo, dvije Godinje nagrade Op?ine ?itluk i jedna Zahvalnica.

Više...
 

Najavljujemo 17. redovitu sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 16. redovitu sjednici Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 29. travnja (utorak) u 13 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Vije?nici OV ?itluk usvojili prora?un za 2014. godinu

Ispis

ov ?itlukVije?nici OV ?itluk usvojili su na 16. redovitoj sjednici Vije?a Plan Prora?una op?ine ?itluk za 2014. godinu. Na ju?eranjoj sjednici vije?nici su uz Plan Prora?una usvojili i Prijedlog odluke o izvrenju Plana Prora?una op?ine ?itluk za 2014. godinu, Izvje?e o radu Javnog pravobraniteljstva op?ine ?itluk za 2013. godinu, Informaciju o provedbi Odluke o uvo?enju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa - ekoloke pristojbe, kao i niz drugih akata.

Više...
 

Najavljujemo 16. redovitu sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

ovNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 16. redovitu sjednici Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 27. oujka (?etvrtak) u 13 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 15. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?eU Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk danas je odrana 15. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Vije?nici su na dananjoj sjednici usvojili Prijedlog odluke o zakupu dravnog izgra?enog gra?evnog zemljita do privo?enja zemljita trajnoj namjeni, Prijedlog rjeenja o imenovanju ?lanova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Op?ine ?itluk, razrijeili dunosti, nakon podnoenja ostavke, ?lana kolskog odbora OG Brotnjo i imenovali zamjenskog ?lana O OG Brotnjo. Tako?er, usvojeni su i prijedlozi rjeenja koje je vije?nicima prezentirala pomo?nica na?elnika Radojka Mili?evi? ispred Op?inske slube za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Više...
 
Stranica 7 od 18

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537