Sjednice op?inskog vije?a

NAJAVA SJEDNICE OP?INSKOG VIJE?A ?ITLUK

Ispis


?ITLUK - Tajnik Ivo Bevanda informirao nas je da je nakon odrane sjednice Kolegija Op?inskog vije?a ?itluk, predsjednik OV-a, Marin Radii?, sazvao IV. sjednicu koja ?e se odrati u utorak, 7. travnja, s po?etkom u 13 sati, u Maloj dvorani KIC-a.
Više...
 

Usvojen Program rada Op?inskog vije?a za 2009. godinu

Ispis


?ITLUK. Tre?a sjednica Op?inskog vije?a op?ine ?itluk odrana je u petak, 13. velja?e u Maloj dvorani KIC-a u ?itluku. Od to?aka dnevnog reda izdvajamo usvajanje Programa rada Vije?a za 2009. godinu koji je vije?nicima predstavio tajnik OV-a Ivo Bevanda.
Više...
 

Prijedlog programa rada Op?inskog vije?a ?itluk za 2009. godinu

Ispis


?ITLUK. Nakon odrane sjednice Kolegija Op?inskog vije?a ?itluk, tajnik Ivo Bevanda nas je informirao da je predsjednik OV-a Marin Radii? sazvao 3. sjednicu toga Tijela za petak, 13. velja?e. Sjednica ?e biti odrana u Maloj dvorani KIC-a s po?etkom u 13 sati.
Više...
 

Vie sredstava studentima i zdravstvu

Ispis


?ITLUK. Na drugoj sjednici Op?inskog vije?a op?ine ?itluk usvojen je Plan prora?una op?ine ?itluk za 2009. godinu. Op?inski prora?un u teku?oj godini iznosi 6.555.000,oo KM to je za 55.000 KM vie od Prora?una iz 2008. godine.
Više...
 

Usvojen plan prora?una op?ine ?itluk

Ispisdruga?ITLUK - Druga sjednica Op?inskog vije?a op?ine ?itluk odrana je ju?er u Maloj dvorani KIC-a.
Više...
 

2. sjednica Op?inskog vije?a

Ispis


druga---?ITLUK - Sukladno ?lanku 31 stavak 3. Statuta Op?ine ?itluk, tajnik Op?inskog vije?a Ivo Bevanda informirao nas je da je predsjednik Marin Radii? sazvao 2. sjednicu Op?inskog vije?a koja ?e se odrati u utorak, 23. prosinca u 13 sati u Maloj dvorani KIC-a.
Više...
 

Odrana konstituiraju?a sjednica OV ?itluk

Ispis
kon?ITLUK - Pod predsjedanjem predsjednika Op?inskog vije?a op?ine ?itluk Marina Radii?a, ju?er je u Maloj dvorani KIC-a odrana konstituiraju?a sjednica OV-a ?itluk u novom sazivu Vije?a.
Više...
 

Prva sjednica OV ?itluk u novom sazivu

Ispis


grb?ITLUK - Tajnik Op?inskog vije?a Ivo Bevanda informirao nas je kako je sukladno ?lanku 16 Poslovnika o radu OV-a, predsjednik toga tijela Marin Radii? sazvao konstituiraju?u sjednicu koja ?e se odrati u srijedu, 26. studenog u 9 sati u Maloj dvorani KIC-a.
Više...
 
Stranica 18 od 18

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537