U povodu blagdana sv. Andrije

Ispis
PAO?A - U spomen na osniva?a Podruma Andrija i istaknutog bro?anskog vinara, pok. Andriju ?ori?a, u petak, 28. studenoga obitelj ?ori? je u krugu prijatelja i poslovnih suradnika proslavila tradicionalno Andrinje. Manifestacija je i ove godine protekla u prijateljskom okruenju i ugodnom druenju uz neizostavno kuanje visokokvalitetnog vina Andrija". Uz istaknute vinare i prijatelje obitelji ?ori? iz nekoliko europskih zemalja, Andrinju su nazo?ili i na?elnik op?ine ?itluk, Ivo Jerki?, predsjednik Op?inskog vije?a op?ine ?ituk Marin Radii?, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva FBiH, mr. Damir Ljubi? i mnogi uglednici iz politi?kog, gospodarskog, kulturnog i javnog ivota Brotnja.
U pozdravnom govoru, direktor Podruma Andrija, Miro ?ori? poelio je svima da uivaju u ugodnom ozra?ju i kapljicama vina iz Vinarije ?ori?. Ministar mr. Damir Ljubi? obra?aju?i se nazo?nima kazao je kako je resorno ministarstvo u protekloj godini pove?alo poticaj za vinogradare i da ?e i u budu?nosti ovo ministarstvo na ?elu s njim poticati poljoprivrednu djelatnost. Nakon dodjele priznanja poslovnim partnerima koji u svojoj djelatnosti promoviraju vino iz Podruma Andrija, upnik upe Gradni?i-Pao?a, fra Marinko akota krstio" je mlado vino.

Tradicionalno Andrinje nastavljeno je obilaskom proizvodnog pogona Vinarije te fetom i pjesmom uz specijalitete i kapljice vrhunskog vina.

Kao jedna od najstarijih vinarija s ovoga podru?ja, Podrumi Andrija" ovom djelatno?u su se po?eli baviti po?etkom 60-ih godina proteklog stolje?a, a danas je ova vinarija sa svojim proizvodnim kapacitetima jedna od najuspjenijih vinarija u BiH koja izvozi svoje proizvode u nekoliko zemalja Europe.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537