Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna FBiH

Ispis

javni pozivFederalno ministarstvo kulture i športa objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa aplikacijskim obrascima može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i športa: www.fmks.gov.ba./javni-pozivi-i-konkursi ili preuzeti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa.

Rok za dostavljanje prijava je 28.6.2017. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:
Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na prijavi je potrebno naznačiti: „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537