Brotnju za ro?endan: Ro?endan Brotnja proslavljen uz glazbu, pjesmu i ples

Ispis
smotra ?lanovi kulturno-umjetni?kih drutava s podru?ja op?ine ?itluk, klapa i tamburakog orkestra sino? su svojim nastupima Brtonju ?estitali ro?endan. Prva smotra kulturno-umjetni?kih drutava, grupa i pojedinaca Brotnju za ro?endan odrana je sino? u amfiteatru Herceg Etno sela Me?ugorje u okviru programa obiljeavanja Dana op?ine ?itluk, a smotru povodom obiljeavanja 711. obljetnice prvog sa?uvanog pisanog spomena imena Brotnjo organizirao je Kulturno-informativni centar ?itluk.

Podrku ?uvarima tradicije i kulturne batine Brotnja u prigodnom govoru na po?etku smotre iskazao je fra Marinko akota, upnik upe Me?ugorje, koji je u ali kazao kako ne moe prona?i svoje mjesto me?u pjeva?ima, ali je tu kako bi podrao smotru i pozvao sve da se raduju i uivaju, te je zaklju?io da je predivan osje?aj biti na smotri Brotnju za ro?endan.

- Ve?eras smo ovdje htjeli na jednome mjestu okupiti ?lanove kulturno-umjetni?kih drutava, skupina i pojedince da prezentiraju svoja umije?a, kako bismo vidjeli da se u Brotnju brino pazi na tradiciju i kulturnu batinu. Vjerujem da ?emo svi ve?eras uivati u ovome doga?aju i uz elju da ova smotra postane tradicionalna ve?eranju smotru kulturno-umjetni?kih drutava, skupina i pojedinaca Brotnju za ro?endan proglaavam otvorenom poru?io je prilikom sve?anog otvaranja smotre na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii?.

Nakon otvaranje smotre uslijedili su nastupi ?lanova: HKUD Brotnjo ?itluk, HKUD Donji Ogra?enici D. Ogra?enici, enske klape Bura upa Gradina, HKUD Didak - upa Gradni?i, Bro?anskih be?ara, HKUD Sv. Marko Vionica, enske klape Mir Me?ugorje, Muke klape Herceg ?itluk i Tamburakog orkestara Misericordia iz urmanaca uz kojeg je sino? nastupila Anja Majstorovi?.

Svojim nastupima izvo?a?i iz razli?itih krajeva Brotnja jo su jednom na lijep na?in posvjedo?ili da se tradicija i kulturna batina u Brotnju ?uvaju s posebnom ljubavlju, te su na svojim nastupima pokazali djeli? umije?a zahvaljuju?i kojem su nagra?ivani pljeskom i ovacijama diljem BiH i Hrvatske, ali i na brojnim nastupima u inozemstvu.

Njihov trud i ljubav uloenu u pripremu nastupa znala je prepoznati i publika okupljena u amfiteatru Herceg Etno sela Me?ugorje, a na kraju smotre, predsjednik Op?inskog vije?a ?itluk Predrag Smoljan predstavnicima svih drutava, pjeva?kih skupina i tamburakog orkestra uru?io je prigodne zahvalnice.

Fotogaleriju moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537