FOTO: Prvu pri?est primilo 62 prvopri?esnika iz upe Krista Kralja ?itluk

Ispis

pri?estDanas je u upnoj crkvi Krista Kralja ?itluk 62 prvopri?esnika primilo sakrament Prve pri?esti na Misi koju je predvodio fra Goran Azinovi?, upni vikar upe Krista Kralja u ?itluku.

Na po?etku dananje sve?anosti, prvopri?esnice i prvopri?esnici, odjeveni u sve?ano ruho, u procesiji su uli u za ovu prigodu posebno ureenu upnu crkvu, a u svojim rukama djevoj?ice i dje?aci nosili su koljke sa biserima.

Biseri u koljkama imali su posebno zna?enje u rukama prvopri?esnika. Simboliku koljaka i bisera u svojoj propovijedi objasnio je fra Goran Azinovi?, koji je prvopri?esnicima poru?io kako dva dijela koljke simboliziraju njihove roditelje, jedan majku, dok drugi simbolizira oca.

- Mama i tata su kao ruke. Jedna je ruka mama, a druga je ruka tata. Kako vas mama grli. Te ruke vas grle, a vi ste biseri. Vi ste biseri poru?io je fra Goran Azinovi? i pribliio prvopri?esnicima proces nastanka bisera, dugotrajan proces u kojem koljka zrnce pijeska pretvara u prelijepi biser.

U dijelu svoje propovijedi fra Goran je uputio poruku i roditeljima prvopri?esnika kazavi:
- Ne moete imati dijete biser ako ne dadnete i jedan i drugi svoj dio. Obadva roditelja moraju dati svoj dio da bi dijete bilo biser.

Propovijedaju?i prvopri?esnicima na nedjelju Dobrog Pastira, fra Gorana Azinovi? prvopri?esnicima je govorio i duhovnim zvanjima, te ovom prilikom kazao da djevoj?ice i dje?aci koji se zanimaju za poziv sve?enika ili ?asne sestre mogu i postati slubenici boji u budu?nosti, te da je mogu?e da ?e neka od prvopri?esnica ?asna sestra, a netko do prvopri?esnika sve?enik.

30 djevoj?ica i 32 dje?aka iz upe Krista Kralja za Prvu pri?est pripremala je ?asna sestra Slavica Koul. Svi oni za uspomenu na dan kada su primili sakrament Prve pri?esti dobili su prigodne darove, a sa sobom su doma ponijeli i koljke, ali i doma?u zada?u koju im je zadao fra Goran Azinovi?.

Naime, fra Goran je prvopri?esnicima za doma?u zada?u zadao da mole sa svojim roditeljima te da im roditelji ispri?aju, ne prvi i zadnji put, nego neka to bude vie puta, pri?u o Isusu Kristu.

Fotogaleriju moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537