Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne nepogode

Ispis

odlukaTemeljem članka 29. stavak 1. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nesreća ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 33. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06 i 5/07), a u svezi s odlukom općinskog načelnika o proglašenju nastanka stanja prirodne nepogode od niskih temperatura – mraza od 19.04. do 22.04.2017. godine, broj: 02-46-1662/17, od 3. svibnja 2017. godine, na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Čitluk, načelnik općine Čitluk donio je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne nepogode od niskih temperatura – mraza od 19.04. do 22.04.2017. godine na području općine Čitluk.

Donošenjem ove odluke stavlja se izvan snage Odluka o proglašenju nastanka stanja prirodne nepogode od niskih temperatura – mraza od 19.04. do 22.04.2017. godine na području općine Čitluk, broj: 02-46-1662/17, od 3. svibnja 2017. godine.

Također, donošenjem ove Odluke zadužuje se općinsko Povjerenstvo za procjenu šteta da sukladno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nepogoda podnese izvješće o procijenjenim štetama od niskih temperatura – mraza na području općine Čitluk najkasnije do 29. lipnja 2017. godine, radi razmatranja istog od strane Načelnika općine Čitluk, odnosno razmatranja i usvajanja od strane Općinskog vijeća Čitluk.

Spomenuto Povjerenstvo za procjenu šteta u razdoblju od 24. do 27. travnja obišlo je teren, sagledalo stanje i napravilo foto-dokumentaciju na lokalitetima na kojim je nastala šteta, te je nakon toga uslijedila propisana procedura za donošenje odluke o proglašavanju stanja prirodne nepogodne.

Nakon donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, Povjerenstvo za procjenu šteta općine Čitluk uputilo je poziv građanima u kojem poziva građane koji su pretrpjeli štete izazvane niskim temperaturama da štetu prijave počevši od 04.05.2017. godine, pa najkasnije do 12.05.2017. godine.

Zaprimljene prijave Povjerenstvo će do isteka roka za prijavu sortirati po mjestu oštećene imovine, nakon čega će, u suradnji s predsjednicima mjesnih zajednica, započeti s ponovnim obilaskom terena i vršenjem procjene štete.

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537