SOGFBiH upozorio na negativne u?inke ukidanja posebne naknade za zatitu od prirodnih i drugih nesre?a

Ispis

savezesnaesta sjednica Predsjednitva Skuptine Saveza op?ina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine odrana je u Tomislavgradu 5. travnja. Na sjednici je donesena Odluka o sazivanju Izborne Skuptine Saveza op?ina i gradova Federacije BiH koja ?e biti odrana 5. svibnja ove godine u ?apljini.

Na sjednici je prihva?en izvjetaj o radu organa i tijela Saveza koji ?e biti upu?eni Skuptini Saveza na razmatranje.

Predsjednitvo Saveza je u funkciji pripreme sjednice Izborne skuptine razmatralo i prijedloge kandidata za organe i tijela Saveza, a koje je predloila Komisija za izbor i imenovanja.

Predsjednitvo Saveza je dalo suglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju Saveza sa Me?unarodnom asocijacijom vodo opskrbnih kompanija (IAWD) i Svjetskom bankom u svrhu realizacije projekta ''Platforma za prikupljanje parametara pokazatelja stanja vodovodnih poduze?a u BiH DANUBIS''.

?lanovi Predsjednitva su upoznati i sa aktivnostima Saveza u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH u okviru kojeg je Savez nadlean za obuku za izabranih dunosnika.

Tako?er, na sjednici je Predsjednitvo Saveza upoznato s informacijom sa sastanka delegacije Saveza sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine kao i sa informacijom sa odranog sastanka sa predstavnicima Federalne uprave za civilnu zatitu na kojima je raspravljano o izmjenama i dopunama Zakona o zatiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre?a koje propisuju ukidanje posebne naknade za zatitu od prirodnih i drugih nesre?a iz sredstava pravnih osoba koje poslodavci izdvajaju u skladu sa Zakonom o zatiti i spaavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre?a.

Predstavnici Saveza su istakli da bi se ukidanjem posebne naknade za ovu aktivnost u iznosu od 0,5 posto zaustavila daljnja izgradnja sustava zatite i spaavanja, te bi u narednim godinama dolo do negativnih efekata u organizaciji i opremanju op?inskih struktura civilne zatite.

Na sjednici je bilo rije?i i o odranom sastanku predstavnika Saveza sa Federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva na temu Zakona o umama kojeg je u formi nacrta usvojio Parlament Federacije BiH, priop?eno je iz Saveza op?ina i gradova FBiH.
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537