Fra Mario Knezovi? u svojoj knjizi pie o onome to svi primje?uju, ali se o tome ne usude govoriti

Ispis

nisam utio U organizaciji upnog ureda Me?ugorje i Informativnog centra Mir Me?ugorje sino? je predstavljena knjiga Nisam utio - otvoreno o Crkvi, politici i drutvenim doga?anjima. Knjiga autora fra Maria Knezovi?a predstavljena je u dvorani Ivana Pavla II u Me?ugorju, a uz autora u predstavljanju su sudjelovali novinar Zoran Krei?, fra Robert Joli? i glumac Robert Pehar.

Moderatorica sino?njeg predstavljanja bila je novinarka Sanja Pehar. U glazbenom djelu programa okupljeno mnotvo oduevile su sestre Daria i Anna Maria Ramljak, jednako kao to je fra Karlo Lovri? oduevio svojim desetera?kim stihovima posve?enim fra Mariju Knezovi?u i njegovom spisateljskom umije?u.

- Kroz pet godina sam pokuavao progovoriti o onome o ?emu se, ja bih rekao, govori, ali se to ne stavlja na papri i iza toga nitko ne stoji. Problem naega drutva je to svi apu?emo negdje u svojim krugovima, kuloarima, kavama. U nekim malim drutvancima svi diemo glas, ali kada trebamo izi?i u javnost i stati iza svoga teksta, e tu nas nekako nestaje. U tom pravcu mislim da sam probao biti glas upravo takvih. Moram re?i da je ovo jedini posao koji ja s ljubavlju nisam prihvatio u ivotu, jedini. Neke stvari zbilja radim s ljubavlju, ovo radim iz jedne op?edrutvene potreba i gotovo svaki put kad zavrim tekst ili ga objavim mogu staviti re?enicu: to meni ovo treba kazao je sino? fra Mario Knezovi?.

Autor knjige Nisam utio - otvoreno o Crkvi, politici i drutvenim doga?anjima konstatirao je nakon toga da pie zbog onih koji to nisu u mogu?nosti iz razli?itih razloga i da djeluju?i u duhu svog poslanja mora progovarati u ime onih koji su imali to re?i, no nemaj prigodu to u?initi ili to ne ?ine zbog straha.

Fra Marija Knezovi?a sluatelji ve? vie od deset godina imaju priliku sluati na radiju, i me?u njegovim sluateljima i brojnim drugima rodila se ideja da fra Mario pie kolumne. Glavni krivac za to to je fra Mario po?eo pisati kolumne je fra Robert Joli?, a ovaj hercegova?ki franjevac i povjesni?ar sino? je rekao:

Sluao sam Marija i jo vie sam sluao o Mariju. Rekli su da je zanimljiv, da govori o zanimljivim temama. Koliko se sje?am neto je pisao i na internetskim stranicama i mislio sam da bi se sve to moglo staviti u jednu ozbiljniju formu, formu koju ?e ljudi ?itati.

Kolumne posve?ene stvarnosti i sadanjem trenutku

Nakon to je objasni kako je zapo?eo kolumnisti?ki rad fra Maria Knezovi?a, fra Robert Joli? ocijenio je da su Naa ognjita u njemu dobila najboljeg mogu?eg pisca kolumna.

- Nakon pet godina, vjerujem da smo u potpunosti pogodili s tom idejom jer uz sve ove stvari koje smo imali: povijesne teme, teoloke teme i brojne druge, ?inilo mi se da nam treba jedna takva dimenzija u Naim ognjitima gdje bi se pisalo o stvarnosti, o zbilji, sadanjem trenutku. Ono to je meni na osobit na?in drago jest da Mario, ja bih rekao, nije klasi?ni kolumnist da prati televiziju pa pie samo o tome, ili da pie samo o politici jer u njegovim kolumnama moete prona?i puno obi?nih tema, obi?nih ljudi kazao je fra Robert i dodao da je autorov izbor tema za kolumne zanimljiva kombinacija u kojoj svatko mee prona?i neto to ga zanima.

Osvr?u?i se na Knezovi?ev rad, novinar Zoran Krei? kazao je da je on najvanije to Mario radi upravo svjedo?enje istine.

- On svjedo?i istinu. Mislim da je to jedan od najboljih opisa onoga to fra Mario radi, ne umanjuju?i vrijednost svega onoga to rade njegova druga bra?a i svi ljudi koji su pozvani da svjedo?e istinu. Zapravo on govori neto to svi vide i primje?uju, ali se ne usude tako jasno i glasno to izgovoriti Iskreno ono to fra Mario radi je nasuno potrebno kazao je novinar Zoran Krei? i zaklju?io da kolumne koje napie fra Mario Knezovi? ?ita sa zadovoljstvom i u tome uiva.

Fra Mario Knezovi? u svojim kolumnama ne bira teme ve? ?itateljima pokuava predo?iti ono to se doga?a iza kulisa. Premda sanja trenutak kada ne?u imati potrebe napisati ni jedno slove, fra Maria na pisanje poti?u ljubav prema obi?nim ljudima i mladima. Iz istog razloga fra Mario je odlu?io prihod od prodaje knjige namijeniti za izgradnju studentskog doma za siromane studente i pu?ke kuhinje u Mostaru.

- Fra Iko danas poput nekada fra Didaka Bunti?a i naih drugih velikana gradi ono to su trebali drugi graditi. Ali neka, fratar ?e opet barem i simboli?no, onda i stvarno pokazati da se brinemo za nau sirotinju i za nae studente kojima se danas u Mostaru napla?uju tolike rente i ne mogu prihvatiti svoju Herceg Bosnu u kojoj je skuplje studentu s Pologa studirati u Mostaru nego u Zagrebu. Za takvu se Herceg Bosnu nisam i nismo borili. Zato sam ponosan da fra Iko to radi i da ovaj mali dio kola?a ide za to, kad ne mogu vie, onda barem mogu ovaj mali dio. Ako ?e barem jednu no? u toj sobi preno?iti student koji za to ne bi imao prigodu to je velika stvar koja zasluuje nau ljubav i nae potovanje kazao je na kraju predstavljanja fra Mario Knezovi?.

Predstavljanje knjige Nisam utio - otvoreno o Crkvi, politici i drutvenim doga?anjima sino? je izravno prenosila Radiopostaja Mir Me?ugorje.

Fotogaleriju moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537