Donji Ogra?enici slavljeni?kim koncertom proslavili 60. obljetnicu osnutka

Ispis

koncertKulturno-umjetni?ko drutvo Donji Ogra?enici proslavilo je ju?er 60. obljetnicu osnutka drutva. Za ovu prigodu Drutvo je priredilo slavljeni?ki koncert, kojem su izme?u ostalih nazo?ili na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii? i predsjednik Op?inskog vije?a ?itluk Predrag Smoljan, te veliko pu?ko veselje na kojem su mjetani dvije mjesne zajednice i njihovi gosti proslavili obljetnicu osnutka drutva koje je najsvjetlije i najplodonosnije trenutke djelovanja imalo 70-ih i 80-ih godina prolog stolje?a.

O bogatoj povijesti Drutva svjedo?ile su fotografije izloene na mjestu odravanja slavljeni?kog koncerta, a pozornica ukraena detaljima iz prolosti tako?er je podsje?ala na vremena kada je Drutvo brojilo mnogo ?lanova i nizalo zapaene nastupe.

Nakon intoniranja Lijepe naa i odavanja po?asti poginulim i preminulim ?lanovima drutva, te pokojnim braniteljima i iteljima MZ Donji Veliki Ogra?enik i MZ Donji Mali Ogra?enik, pozdravne rije?i okupljenima uputio je prof. dr. sc. imun Musa, professor emeritus. Akademik Musa u svom se izlaganju osvrnuo na vanije datume iz povijesti KUD-a Donji Ogra?enici i uspjehe koje je ovo Drutvo postiglo tijekom svog djelovanja. Poseban naglasak akademik Musa stavio je na uspjeh Ogra?eni?kih Diuka, ali je tako?er i napomenuo da Drutvo nema svoje pisane kronike.

Povijest drutva i mjesta odakle dolaze njegovi ?lanovi u stihovima prigodne pjesme, pisane za izvedbu na guslama specijalno za ovu prigodu, opjevao je Ivan arac, a budu?i da je za potrebe proslave prvih Dana berbe gro?a u op?ini ?itluk 1956. godine osnovano jo nekoliko drutava na slavljeni?kom koncertu KUD-a Donji Ogra?enici nastupila su sva kulturno-umjetni?ka drutva s podru?ja op?ine ?itluk, kulturno-umjetni?ko drutvo iz Busova?e, svira?i tradicijskih glazbala, pjeva?ke skupine i brojni drugi.

Svoj nastup na koncertu tako su, nakon prigodnog igrokaza koji su izveli Filomena arac, Ante Luburi? i mladi, imali ?lanovi KUD-a Donji Ogra?enici koji su na koncertu izveli igre iz Hercegovine, po prvi put i Bunjeva?ko kolo, te pjevali gangu i be?arac. Na koncertu su tako?er nastupili: Ogra?eni?ki be?ari, pjeva?i iz Jara, ?lanovi HKUD Brotnjo, HKUD Sv. Marko Vionica, HKUD Didak, HKD Napredak Busova?a, harmonikaki trio Ivan arac, Danijel Martin?i? i Josip arac, Antas Muci?, Mato Ani?, Marijo Smiljani?, Leonarda arac i Marijeta arac.

Na kraju koncerta zaslunim ?lanovima drutva uru?ene su prigodne zahvalnice, nakon ?ega je druenje nastavljeno na prigodnom domjenku.

Fotogaleriju moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537