Slaven Markota izabran za predsjednika Povjerenstva koje vodi brigu o grobitima iz II. svjetskog rata i pora?a

Ispis

povjerenstvoKonstituiraju?a sjednica Povjerenstva za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk ?ije je ?lanove imenovala Op?insko vije?e na 35. redovitoj sjednici odrana je danas u Dvorani za sastanke Op?ine ?itluk. Na konstituiraju?oj sjednici za predsjednika Povjerenstva u sljede?em mandatnom razdoblju izabran je Slaven Markota, za zamjenika predsjednika prof. Andrija Stoji?, a za tajnika Ivan Stoji?.

Dananju sjednicu, u nazo?nosti Rade Ra?e Stoji?a, Andrije Stoji?a, Ilke Prusine, Ivana Sivri?a, Slavena Markote i Ivana Stoji?a, otvorio je fra Miljenko Mi?a Stoji?, uz konstataciju da mu je drago to je Povjerenstvo ponovno imenovano, te da je zahvalan bivem predsjedniku Povjerenstva Ivanu Sablji?u.
Nakon uvodnog dijela, pristupilo se utvr?ivanju dnevnog reda, odmah potom i izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika Povjerenstva, dok je pod to?kom Razno razgovarano o sljede?em sastanku i planovima aktivnosti koje svakako uklju?uju sudjelovanje u obiljeavanju Europskog dana totalitaristi?kih rtava koji ?e se na simboli?an na?in, blagoslovom izgra?ene crkve, obiljeiti na Bilama.

Krajem svibnja 2012. godine Povjerenstvo za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk odralo je svoj prvi radni sastanak, od tada Povjerenstvo u svom radu postupati sukladno odredbama Odluke o obiljeavanju i ure?ivanju grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk. U spomenuto Povjerenstvo na 35. redovitoj sjednici Op?inskog vije?a ?itluk imenovani su: fra Miljenko Mi?a Stoji?, Rade Stoji?, Ivica arac, Andrija Stoji?, fra Kornelije Kordi?, Ilko Prusina, Ivan Stoji?, Ivan Sivri? i Slaven Markota.

povjerenstvo povjerenstvo

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537

Povjerenstvo

Predsjednik:
Slaven Markota

?lanovi:
fra Miljenko Mi?a Stoji?,
Rade Stoji?,
fra Kornelije Kordi?,
Ivica arac,
Andrija Stoji?,
Ilko Prusina,
Ivan Stoji?,
Ivan Sivri?,


Mandat ?lanovima iznosi 4 godine.
Imenovani 28. sije?nja 2016. godine.